Dne 4. 3. 2020 se uskutečnilo setkání vedení FROV JU s prezenčními studenty vyšších ročníků bakalářského stupně studia a prezenčními studenty magisterského studia. Setkání proběhlo na budově ZR v učebně R1, a to od 12:30. Ke studentům promluvil děkan fakulty prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., proděkan pro studium doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D. a proděkan pro zahraniční vztahy doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. Děkan fakulty informoval studenty o možnostech spolupráce s FROV JU, o koronaviru, proděkan pro studium informoval o termínech a povinnostech studia a proděkan pro zahraniční vztahy informoval o možnostech mobilit. Na závěr proběhla diskuze mezi studenty, děkanem a ostatními přítomnými členy vedení fakulty.