V souvislosti s vývojem aktuální situace si Vás dovolujeme informovat o zrušení veškerých akcí na MEVPISu, a to prozatím do konce března 2020. V případě změny Vás budeme informovat.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Kláru Nachlingerovou, knachlingerova@frov.jcu.cz.