Do 2. 8. 2020 přijímáme přihlášky do 2. kola přijímacího řízení k bakalářskému studiu studijního programu Ochrana vod, či Zootechnika oboru Rybářství a do navazujícího magisterského studia studijního programu Zemědělská specializace oboru Rybářství a ochrana vod. Přihlášky vyplňte zde. Veškeré podrobnější informace naleznete na webu fakulty v sekci Pro zájemce o studium.