Na základě rozhodnutí kolegia děkana si Vás dovolujeme informovat, že letošní ročník Mezinárodní letní školy je přesunut na rok 2021.

Děkujeme za pochopení.