Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci dubnu roku 2020 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    

Cheng Yu

Cheng, Y., Xin, M., Gela, D., Rodina, M., Tučková, V., Kašpar, V., Siddique, M.A.M., Shelton, W.L., Linhart, O., 2020. Optimization of sterlet (Acipenser ruthenus) egg incubation. Animal Reproduction Science 215: 106334. (IF 2018 = 1,817; AIS 2018 = 0,443)

Matoušek Jan

Stejskal, V., Matoušek, J., Prokešová, M., Podhorec, P., Křišťan, J., Policar, T., Gebauer, T., 2020. Fin damage and growth parameters relative to stocking density and feeding method in intensively cultured European perch (Perca fluviatilis L.). Journal of Fish Diseases 43: 253–262. (IF 2018 = 1,988; AIS 2018 = 0,436)

Matoušek, J., Gebauer, T., Stejskal, V., 2020. Effect of weaning initiation time and feed pellet size on peled Coregonus peled (Gmelin 1789) larviculture. Aquaculture Research 51: 2150–2154. (IF 2018 = 1,502; AIS 2018 = 0,338)

Tichopád Tomáš

Tichopád, T., 2020. Ze života sekavců. Rybářství 124(1): 48–51.

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.