Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci květnu roku 2020 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    

Nováková Petra

Sancho Santos, M.E., Grabicová, K., Steinbach, C., Schmidt-Posthaus, H., Šálková, E., Vojs Staňová, A., Grabic, R., Randák, T., 2020. Environmental concentration of methamphetamine induces pathological changes in brown trout (Salmo trutta fario). Chemosphere 254: 126882. (IF 2018 = 5,108; AIS 2018 = 0,869)

Sancho Santos Maria Eugenia

Sancho Santos, M.E., Grabicová, K., Steinbach, C., Schmidt-Posthaus, H., Šálková, E., Vojs Staňová, A., Grabic, R., Randák, T., 2020. Environmental concentration of methamphetamine induces pathological changes in brown trout (Salmo trutta fario). Chemosphere 254: 126882. (IF 2018 = 5,108; AIS 2018 = 0,869)

Shah Mujahid Ali

Zhao, C., Raza, S.H.A., Khan, R., Sabek, A., Khan, S., Ullah, I., Memon, S., El-Aziz, A.H.A., Shah, M.A., Shijun, L., Wang, L., Liu, X., Zhang, Y., Gui, L., Zan, L., 2020. Genetic variants in MYF5 affected growth traits and beef quality traits in Chinese Qinchuan cattle. Genomics 112: 2804–2812. (IF 2018 = 3,160; AIS 2018 = 0,946)

Šálková Eva

Sancho Santos, M.E., Grabicová, K., Steinbach, C., Schmidt-Posthaus, H., Šálková, E., Vojs Staňová, A., Grabic, R., Randák, T., 2020. Environmental concentration of methamphetamine induces pathological changes in brown trout (Salmo trutta fario). Chemosphere 254: 126882. (IF 2018 = 5,108; AIS 2018 = 0,869)

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.