10. 6. 2020 byla slavnostně přestřižena páska u nových ubytovacích prostor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulty rybářství a ochrany vod v Říční ulici ve Vodňanech. Nově má tak fakulta k dispozici další tři byty pro postdoktorandy a zahraniční zaměstnance a prostor pro správce.

V rámci Slavnostního otevření budovy bylo panem zástupcem rektora a prorektorem JU pro vědu a výzkum doc. Ing. Luďkem Berecem, Dr., děkanem FROV JU prof. Ing. Pavlem Kozákem, Ph.D. a panem starostou Milanem Němečkem podepsáno Memorandum o spolupráci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulty rybářství a ochrany vod JU a Města Vodňany.

Přestavba objektu byla hrazena z prostředků FROV JU za podpory z Fondu strategických priorit JU, zhotovitelem stavby byl pan David Štefan a celkové náklady akce byly ve výši 7 591 094 Kč bez DPH (9 185 224 Kč s DPH).