Dne 11. 6. 2020 jsme měli tu čest přivítat předsedkyni Akademie věd ČR prof. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc., v doprovodu prof. Ing. Petra Rába, DrSc., dr. h. c., z Ústavu živočišné genetiky a fyziologie AV ČR.

V doprovodu vedení fakulty, v čele s děkanem prof. Ing. Pavlem Kozákem, Ph.D., byla paní předsedkyně provedena vodňanskými fakultními objekty, obeznámena s činnostmi laboratoří a unikátní kolekcí jeseterů chovaných na Genetickém rybářském centru. Po prohlídce Experimentálního rybochovného pracoviště a pokusnictví navštívila také nové ubytovací prostory v Říční ulici. Návštěva pak byla zakončena obědem připraveným ve vzdělávacím středisku MEVPIS.

 

Foto:
- Zleva: Doc. Ing. V. Žlábek, Ph.D., prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr., Ing. A. Kouba, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
- Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. a prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c. při návštěvě fakultních objektů.