Laboratoř environmentální chemie a biochemie se dlouhodobě zabývá osudem látek, které se do vodních ekosystémů dostávají prostřednictvím “vyčištěných” komunálních odpadních vod z čističek odpadních vod. Komplexní výzkum na modelové lokalitě Čežarka probíhá již od roku 2015 prostřednictvím dvou navazujících výzkumných projektů Grantové agentury ČR a výzkumného centra CENAKVA. Výsledky provedených experimentů byly publikovány již ve 13 vědeckých článcích a prezentovány na tuzemských a mezinárodních konferencích. Cílem aktuálního výzkumného projektu bylo popsat osud a účinky látek, které nejsou zachyceny konvenčním procesem čištění odpadních vod. Výsledky provedených studií naznačují, že využití biologického dočištění v rybnících typu Čežarka je účinné především v teplejších ročních obdobích. U většiny sledovaných látek dochází k významnému snížení koncentrací ve vodě, přičemž ryby vyprodukované v takovém rybníku vyhovují v současnosti platným hygienickým limitům. Svůj podíl na úspěchu má také město Vodňany, které poskytlo rybník Čežarka k provádění výzkumných experimentů. Záznam rozhovoru s hlavním řešitelem projektu Vladimírem Žlábkem můžete najít na stránkách Českého rozhlasu .