Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci červnu roku 2020 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    

Bořík Adam

Turek, J., Sampels, S., Khalili Tilami, S., Červený, D., Kolářová, J., Randák, T., Mráz, J., Másílko, J., Steinbach, C., Burkina, V., Kozák, P., Žlábek, V., 2020. Insects in the feed of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, (Actinopterygii, Salmonidae): Effect on growth, fatty acid composition, and sensory attributes. Acta Ichthyologica et Pisctoria 50: 171–181. (IF 2018 = 0,667; AIS 2018 = 0,232)

Bozhynov Vladymyr

Bozhynov, V. Mashchenko, O., Urbanová, P., Kovacs, Z., 2020. Steps to Visible Aquaphotomics. In: Rojas, I., Valenzuela, O., Rojas, F., Herrera, L.J., Ortuño, F. (Eds), Bioinformatics and Biomedical Engineering. Lecture Notes in Computer Science 11465, 8th International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, IWBBIO 2019, Granada, Spain, May 6–8, 287–297. (SJR 2018 = 0,283)

Kholodnyy Vitaliy

Kholodnyy, V., Gedelha, H., Cosson, J., Boryshpolets, S., 2020. How do freshwater fish sperm find the egg? The physicochemical factors guiding the gamete encounters of externally fertilizing freshwater fish. Reviews in Aquaculture 12: 1165–1192. (IF 2018 = 7,190; AIS 2018 = 1,787)

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.