V souvislosti s dlouhodobým poklesem stavů populací volně žijících lososovitých ryb v našich tocích, zejména pak lipanů podhorních, se část výzkumných aktivit naší fakulty zabývá i možnostmi podpory těchto zbytkových populací či obnovy populací již vymizelých. V posledních letech jsou na různých lokalitách našich i slovenských řek (např. Blanice, Vltava, Malše, Poprad, Hron) prováděny experimenty zaměřené na hodnocení adaptability vysazovaných násad lipana, které jsou odchovávány v podmínkách umělých chovů. Odchované ryby jsou před vysazením označeny a s určitými časovými odstupy je zjišťován výskyt označených ryb v takto zarybňovaných lokalitách a jejich růstové parametry. Bohužel zatím výsledky těchto experimentů naznačují velmi nízkou adaptabilitu uměle odchovaných násad v přírodních podmínkách a je tedy nutno hledat nějaké alternativní postupy, které by přinesly zlepšení této situace.

Více z rozhovoru Českého rozhlasu s ředitelem VÚRH FROV JU, prof. Ing. Tomášem Randákem, Ph.D. si můžete poslechnout a přečíst zde.