Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci červenci roku 2020 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    

Lundová Katsiaryna

Prokešová, M., Gebauer, T., Matoušek, J., Lundová, K., Čejka, J., Zusková, E., Stejskal, V., 2020. Effect of temperature and oxygen regime on growth and physiology of juvenile Salvelinus fontinalis × Salvelinus alpinus hybrids. Aquaculture 522: 735119. (IF 2019 = 3,224; AIS 2019 = 0,639)

Koushik Roy

Roy, K., Vrba, J., Kaushik, S.J., Mráz, J., 2020. Nutrient footprint and ecosystem services of carp production in European fishponds in contrast to EU crop and livestock sectors. Journal of Cleaner Production 270: 122268. (IF 2019 = 7,246; AIS 2019 = 0,972)

Tran Quang Hung

Hien, V.D., Lumsangkul, C., Hoseinifar, S.H., Tran, Q.H., Stejskal, V., Ringø, E., Dawood, M.A.O., Esteban, M.Á., 2020. Administration of watermelon rind powder to Nile tilapia (Oreochromis niloticus) culture under biofloc system: Effect on growth performance, innate immune response, and disease resistance. Aquaculture 528: 735574. (IF 2019 = 3,224; AIS 2019 = 0,639)

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.