Dne 15. 9. 2020 proběhnou ve velké zasedací místnosti FROV JU ve Vodňanech státní doktorské zkoušky (SDZ) a ve dnech 16. - 17. 9. 2020 proběhnou obhajoby disertačních prací – začátek vždy od 9:00 hod.

On-line přenos obhajob můžete sledovat zde.

státnice 3