Díky aktivní spolupráci naší fakulty s Hokkaido University bylo 29. 6. 2020 podepsáno prodloužení Smlouvy o spolupráci na dalších pět let.