Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Využití intenzivní akvakultury a biotechnologických postupů v českém produkčním rybářství“, který se uskuteční 8. 12. 2020 ve vzdělávacím středisku MEVPIS Vodňany. Program semináře můžete stáhnout zde, přihlášku zde. V případě jakýchkoliv dotazů a registrace se, prosím, obracejte na Ing. Jiřího Křišťana, Ph.D., e-mail: kristj01@frov.jcu.cz, tel.: +420 723 733 998.

Akce je podpořena Národní agenturou pro zemědělský výzkum, projekty č. QK1710310, Využití nových biotechnologických postupů v podmínkách české akvakultury s cílem dosáhnout efektivní, kvalitní a ekologicky šetrné produkce ryb a č. QK1820354 Technická a technologická inovace intenzivních chovů ryb založená na nových znalostech umožňující efektivní a stabilní produkci a programem přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika, ATCZ221 - recyklace živin ze zemědělsko-průmyslových zbytků cestou kultivace mikrořas jako krmiva pro ryby.