Je nám ctí oznámit, že studentky Francesca Kastner a Lea Klatzl z Vyšší odborné školy s environmentálním zaměřením HLUW Yspertal, se kterou naše fakulta dlouhodobě spolupracuje, obdržely Cenu za vědu od státu Dolní Rakousko za práci, kterou odvedly na projektu „Histological changes in fish after psychoactive pollutants exposure“ v rámci Mezinárodních letních škol 2019 Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studentkám i jejich supervizorům z naší fakulty, Marii E. Sancho Santos a Christophu Steinbachovi, gratulujeme a přejeme mnoho nejen vědeckých úspěchů v budoucnosti.