Česká společnost pro ekologii a Česká limnologická společnost spolu s mnoha významnými signatáři, včetně zástupců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Fakulty rybářství a ochrany vod JU, vydala oficiální vyjádření k záměru Vlády ČR ohledně výstavby Kanálu Dunaj-Odra-Labe. Oficiální prohlášení si můžete přečíst zde, tiskovou zprávu naleznete zde.