Naší fakultu navštívila herečka Alice Bendová, kterou po fakultních objektech provedl děkan prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. Více informací si můžete přečíst zde.