Dne 5. 11. 2020 se prostřednictvím tradiční XVII. Rybářské a ichtyologické konference uskutečnil Kick-off Meeting/Úvodní konference projektu Algae4Fish/ ATCZ221/Program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika/, jehož je hlavním koordinátorem Jihočeská univerzita. Letošní ročník rybářské konference se mimořádně pořádal online formou a jsme rádi, že skrze dvě naše přednášky se nám podařilo oslovit řadu zúčastněných a přiblížit naše projektové aktivity. Organizátorům bychom velice rádi upřímně poděkovali za spolupráci, organizaci a možnost prezentovat před širokým a zainteresovaným publikem.