Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer - to je název projektu Fakulty rybářství a ochrany vod JU, o kterém si můžete přečíst na webu Grantové agentury ČR.