Prezident republiky podepsal v úterý dne 15. prosince 2020 jmenovací dekrety profesorů vysokých škol.

Mezi jmenovanými je i profesor oboru Rybářství, člen Vědecké rady naší fakulty, prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc., který působí jako proděkan pro vnější vztahy na Přírodovědecké fakultě MU.

Gratulujeme.