Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci lednu roku 2021 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

 

Příjmení a jméno studenta   Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    
Bachhar Anushree Bachhar, A., Jablonský, J., 2020. A new insight into role of phosphoketolase pathway in Synechocystis sp. PCC 6803. Scientific Reports 10: 22018. (IF 2019 = 3,998; AIS 2019 = 1,263)
Roy Koushik Karnatak, G., Kumar Sarkar, U., Naskar, M., Roy, K., Nandi, S., Mishal, P., Lianthuamluaia, L., Kumari, S., Kumar Das, B., 2020. Modeling pre-spawning fitness and optimal climate of spotted snakehead Channa punctata (Bloch, 1793) from a Gangetic floodplain wetland of West Bengal, India. International Journal of Biometeorology 64: 1889–1898. (IF 2019 = 2,680; AIS 2019 = 0,599)
Shah Mujahid Ali Franěk, R., Kašpar, V., Shah, M.A., Gela, D., Pšenička, M., 2021. Production of common carp donor-derived offspring from goldfish surrogate broodstock. Aquaculture 534: 736252. (IF 2019 = 3,225; AIS 2019 = 0,614)

 

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.