V souvislosti s řešením projektu ATCZ221/Algae4Fish jsme vytvořili atraktivní videoprofil. Více si můžete přečíst v článku či zhlédnout video zde.

Tento projekt je podpořen z prostředků EU z fondu EFRR, Program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.