Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci únoru roku 2021 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    

Maria Eugenia Sancho Santos

Sancho Santos, E.M., Horký, P., Grabicová, K., Hubená, P., Slavík, O., Grabic, R., Douda, K., Randák, T., 2021. Traces of tramadol in water impact behaviour in a native European fish. Ecotoxicology and Environmental Safety 212: 111999. (IF 2019 = 4,872; AIS 2019 = 0,760)

Ali Mujahid Shah

Shah, M.A., Saito, T., Šindelka, R., Iegorova, V., Rodina, M., Baloch, A.R., Franěk, R., Tichopád, T., Pšenička, M., 2021. Novel technique for deinite blastomere inhibition and distribution of maternal RNA in sterlet Acipenser ruthenus embryo. Fisheries Science 87: 71–83. (IF 2019 = 1,173; AIS 2019 = 0,319)

Tomáš Tichopád

Shah, M.A., Saito, T., Šindelka, R., Iegorova, V., Rodina, M., Baloch, A.R., Franěk, R., Tichopád, T., Pšenička, M., 2021. Novel technique for deinite blastomere inhibition and distribution of maternal RNA in sterlet Acipenser ruthenus embryo. Fisheries Science 87: 71–83. (IF 2019 = 1,173; AIS 2019 = 0,319)

Tran Quang Hung

Stejskal, V., Tran, H.Q., Prokešová, M., Gebauer, T., Giang, P.T., Gai, F., Gasco, L., 2020. Partially Defatted Hermetia illucens Larva Meal in Diet of Eurasian Perch (Perca fluviatilis) Juveniles. Animals 10: 1876. (IF 2019 = 2,323; AIS 2019 not counted)

Nikola Třešňáková

Třešňáková, N., Gunal, A.C., Kankilic, G.B., Pacal, E., Tavsanoglu, U.N., Uyar, R., Erkoc, F., 2020. Sub-lethal toxicities of zinc pyrithione, copper pyrithione alone and in combination to the indicator mussel species Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia, Unionidae). Chemistry and Ecology 36: 292–308. (IF 2019 = 1,400; AIS 2019 = 0,247)

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.