Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci březnu roku 2021 přiznáno, dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    

Bekkozhayeva Dinara

Schraml, R., Hofbauer, H., Jililian, E., Bekkozhayeva, D., Saberioon, M., Císař, P., Uhl, A., 2021. Towards fish individuality-based aquaculture. IEEE Transactions on Industrial Informatics 17: 4356–4366. (IF 2019 = 9,112; AIS 2019 = 1,917)

Folorunso Ewumi

Folorunso, E.A., Roy, K., Gebauer, R., Bohatá, A., Mráz, J., 2021. Integrated pest and disease management in aquaponics: A metadata-based review. Reviews in Aquaculture 13: 971–995. (IF 2019 = 7,772; AIS 2019 = 1,533)

Cheng Yu

Tinkir, M., Memiş, D., Cheng, Y., Xin, M., Rodina, M., Gela, D., Tučková, V., Linhart, O., 2021. Level of in vitro storage of the European catfish (Silurus glanis L.) eggs at different temperatures. Fish Physiology and Biochemistry 47: 163–171. (IF 2019 = 2,242; AIS 2019 = 0,468)

Nováková Petra

Brunetti, G., Kodešová, R., Švecová, H., Fér, M., Nikodem, A., Klement, A., Grabic, R., Šimůnek, J., 2021. On the Use of Mechanistic Soil−Plant Uptake Models: A Comprehensive Experimental and Numerical Analysis on the Translocation of Carbamazepine in Green Pea Plants. Environmental Science & Technology 55: 2991–3000. (IF 2019 = 7,864, AIS 2019 = 1,719)

Roy Koushik

Folorunso, E.A., Roy, K., Gebauer, R., Bohatá, A., Mráz, J., 2021. Integrated pest and disease management in aquaponics: A metadata-based review. Reviews in Aquaculture 13: 971–995. (IF 2019 = 7,772; AIS 2019 = 1,533)

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.