V souvislosti s veřejným zasedáním Akademické obce při příležitosti představení kandidáta na funkci děkana FROV JU pro období let 2021-2025 (koná se 12. 4. 2021 od 13 hod.) je na pondělí 12. 4. 2021 od 12 hod. po zbytek dne vyhlášeno pro všechny studenty FROV JU děkanské volno. Znamená to, že veškerá výuka, byť distanční, bude od 12 hod. po zbytek dne zrušena.