Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Ph.D. studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích "Za obzor a pro vzájemné poznání", která proběhne v kampusu univerzity 3. - 4. 11. 2021.

Přihlášky na konferenci zasílejte na e-mail lberec@prf.jcu.cz a akouba@frov.jcu.cz do 20. 9. 2021.

Účast na této konferenci nahradí povinnou účast na fakultních Ph.D. seminářích.