Ve středu 15. 9. 2021 proběhnou ve velké zasedací místnosti FROV JU Vodňany (Zátiší 728), obhajoby disertačních prací těchto studentů:

- 09.00 hod. - Ing. Roman Lunda – Aquaculture waste valorisation
- 10.00 hod. - M.Sc. Sara Roje – Cocktail of invaders in European inland waters - ecological characteristic, interactions and consequences
- 11.00 hod. - M.Sc. Marie Eugenie Sancho Santos – Psychoactive compounds in aquatic environment and their effects on fish
- 13.00 hod. - MUDr. Eva Šálková – Methodical approaches to examination of lymphoid tissues in sturgeons
- 14.00 hod. - M.Sc. Jinfeng Zhao – Broader insight into mutual genetic and phenotypic relationships of production-related quantitative traits in common carp

Obhajoby můžete on-line sledovat zde.

Všichni jste srdečně zváni.