Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech oslavil sto let své existence. Slavnost, která si toto významné jubileum připomněla, se uskutečnila v pátek 3. září 2021 a zúčastnila se jí řada významných osobností.

Instituce zabývající se výzkumem rybářství a hydrobiologie vznikla v roce 1921 v Praze a v roce 1953 se přestěhovala na jih Čech. V roce 2009 se pak výzkumný ústav stal součástí nově vzniklé Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. A právě před hlavní budovou fakulty ve Vodňanech zazněly oslavné řeči z úst bývalých ředitelů výzkumného ústavu, profesorů Jana Kouřila, Otomara Linharta a Pavla Kozáka, i současného ředitele profesora Tomáše Randáka. Dále se svými projevy vystoupili například současný rektor Jihočeské univerzity v Č. B. profesor Bohumil Jiroušek, předsedkyně Akademie věd ČR profesorka Eva Zažímalová nebo hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Program moderovaný Vladimírem Kořenem, významným propagátorem vědy a výzkumu v médiích, nabídl kromě proslovů také předávaní pamětních medailí. Mezi osobnostmi, které přispěly k výzkumu v oblasti přírodních věd a jež medaili obdržely, se zařadili Miroslava Kopicová, Pavel Punčochář a profesoři Petr Ráb a Martin Flajšhans. Za své zásluhy získal medaili také Václav Janeček, kterému ale byla kvůli jeho pokročilému věku medaile předána dodatečně 6. září u něj doma.

Následoval křest knihy Stoletý, který nestárne, která poutavou a fundovanou formou přibližuje prostřednictvím textů a fotografií stoletý výzkum ve výzkumném ústavu i následně na fakultě.

Po ceremoniální části programu následoval bohatý raut, kde vedle tradičních pokrmů nechyběly ani rybí speciality, a prohlídka pracovišť fakulty včetně rybí líhně či vybraných laboratoří. Celá slavnost pak byla zakončena vystoupením hudební kapely.