Projekt ImageHeadstart ATCZ215 spojil čtyři velmi zkušené partnery Ústav komplexních systémů FROV JU, Centrum Telč UTAM AV ČR, Donau Universität Krems a Hornorakouské polytechnické univerzity.

Běžní uživatelé jen zřídka dostávají informace, do jaké míry použitá metoda snímání a ukládání obrázků zachovává nebo zásadně mění základní strukturu obrazu. Vnímání lidského oka je nutné oklamat, abychom získali dokonalý obraz. To je možné pouze zkreslením původního signálu snímače kamery, což výrazně snižuje možnost vytvářet průlomová algoritmická řešení v navazujících technologiích, jako je automatické rozpoznávání, měření a podobné aplikace ze zkreslených dat, cílem projektu ImageHeadstart je pomoci průmyslovým partnerům získat a porozumět původní datové sadě digitálních obrázků.Video s podrobnosti o projektu naleznete v české jazyce zde, anglickém jazyce zde a německém jazyce zde.

Projekt je podpořen z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.