Dne 1. října 2021 byl odstartován další projekt H2020 - The power of grape extracts: antimicrobial andantioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals s akronymem „NeoGiANT“.

Délka trvání projektu je 48 měsíců. Účastní se ho 20 partnerů a je koordinován španělskou univerzitou ze Santiaga de Compostela.

NeoGiANT si klade za cíl vyvinout nový soubor přípravků, díky kterým bude možné snížit používání antibiotik u hospodářských zvířat a náhradních syntetických konzervačních látek. Cílové produkty budou kontrolovat velké množství významných infekčních chorob v živočišné výrobě, a to jak v chovu hospodářských zvířat, tak v akvakultuře.

Výzkumný tým FROV JU má za cíl testovat a vyhodnotit účinek konkrétních přípravků na kvalitu spermatu během jeho skladování a během umělé reprodukce sladkovodních ryb.

Odpovědným řešitelem za FROV JU je Mgr. Serhii Boryshpolets Ph.D.Rozpočet fakulty, který je plně financován ze zdrojů EK, činí 192 272 EUR.