V zářijovém čísle časopisu Rybářství vyšel článek Pavla Švejdy o zahraniční stáži v německé firmě Fischzucht Rhönforelle, kam vyjel v rámci programu Erasmus+. Firma se zabývá chovem jeseterů a student zde strávil celkem pět měsíců. Článek naleznete zde