Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci červnu roku 2020 přiznáno prémiové stipendium následujícím studentům.

Srdečně zveme všechny prváky na Seznamovák JU. Veškeré potřebné informace naleznete zde.

V termínu od 23. 6. 2020 do 2. 7. 2020 probíhají Státní závěrečné zkoušky, a to na budově ZR, učebně R4.

V pondělí 22. 6. 2020 se budou ve střední zasedací místnosti FROV JU Vodňany, konat státní doktorské zkoušky.

Dne 11. 6. 2020 jsme měli tu čest přivítat předsedkyni Akademie věd ČR prof. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc., v doprovodu prof. Ing. Petra Rába, DrSc., dr. h. c., z Ústavu živočišné genetiky a fyziologie AV ČR.

10. 6. 2020 byla slavnostně přestřižena páska u nových ubytovacích prostor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulty rybářství a ochrany vod v Říční ulici ve Vodňanech.

Pro časopis Rybářství připravuje naše fakulta v průběhu tohoto roku celou sérii popularizačních článků věnovanou osvětě veřejnosti.

Představujeme Vám novou šestidílnou sérii článků pro časopis Rybářství.