Fakulta rybářství a ochrany vod JU otevírá výběrové řízení do doktorského studijního programu Ochrana vodních ekosystémů. Veškeré potřebné informace naleznete zde.

Naše absolventka Ing. Kateřina Švagrová dělala rozhovor pro 4. číslo časopisu DNES magazín + TV. Rozhovor si můžete přečíst zde.

K 1. únoru 2021 rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. jmenoval našeho kolegu Ing. Miloše Buřiče, Ph.D. docentem oboru Rybářství.

Akvatické invaze - "naše" ryby a obhospodařování volných vod (1)

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci lednu roku 2021 přiznáno prémiové stipendium následujícím studentům:

Skupina autorů asociovaných se Standfordskou univerzitou, PLoS Biology a společností Elsevier, publikovala analýzu citací z databáze Scopus.

Na portálu Vědavýzkum.cz  jste mohli číst seriál, který mapoval finanční podporu pro jednotlivé fáze kariéry výzkumníka v oblasti life sciences.

Pro naše Ph.D. studenty jsme jako každý rok připravili tradiční semináře, letos výjimečně v online formě.