Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci únoru roku 2020 přiznáno prémiové stipendium následujícím studentům:

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 9. týden roku 2020 tento program.

V pondělí 24. února 2020 od 8:00 hod. se ve velkém přednáškovém sále MEVPIS Vodňany (Na Valše 207) uskuteční semináře doktorandů oboru Rybářství.

Časopis TÝDEN již popáté srovnával vysoké školy v republice a FROV JU se opět umístila na 1. místě v sekci Zemědělské, lesnické a veterinární vědy.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 8. týden roku 2020 tento program.

V pondělí 17. února 2020 od 8:00 hod. se ve velkém přednáškovém sále MEVPIS Vodňany (Na Valše 207) uskuteční semináře doktorandů oboru Rybářství.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 7. týden roku 2020 tento program.

Do 31.3.2020 přijímáme přihlášky ke studiu.