Prezident republiky podepsal v úterý dne 15. prosince 2020 jmenovací dekrety profesorů vysokých škol.

Přečtěte si rozhovor s naším vědcem Ing. Jánem Regendou, Ph.D., který vyšel v Katolickém týdeníku. Článek můžete stáhnout zde.

Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer - to je název projektu Fakulty rybářství a ochrany vod JU, o kterém si můžete přečíst na webu Grantové agentury ČR.

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci prosinci roku 2020 přiznáno prémiové stipendium následujícím studentům.

I před letošními vánočními svátky nabídne Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zákazníkům unikátního omega 3 kapra

V pátek 18. 12. 2020 vystoupí před Vědeckou radou naší fakulty kolega Ing. Miloš Buřič, Ph.D.

Jiří Koleček, projektový manažer FROV JU: "Program Interreg je výborným nástrojem, jak přenést dopady výzkumu do praxe."

S blížícími se Vánocemi přišla i doba příprav na vánoční distribuci kaprů.