Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod oznamuje, že v termínu 21. až 23. srpna 2019 se bude konat XIX. toxikologická konference.

Dva projekty FROV JU podpořené Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání byly představeny na webových stránkách OP VVV.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 27. týden roku 2019 tento program.

Bývalý děkan FROV JU prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. převzal z rukou rektora Univerzity svatého Štěpána v Godollo v Maďarsku ocenění “professor honoris causa”. Gratulujeme.

Dne 20. 6. 2019 se uskutečnila celofakultní schůze FROV JU.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 26. týden roku 2019 tento program.

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci květen roku 2019 přiznáno prémiové stipendium následujícím studentům.

Dne 27. 6. 2019 se konají promoce absolventů Bc a Mgr studia – od 9:30 a 11:00 hodin. Promoce se konají na MEVPISe ve Vodňanech. Všichni jste srdečně zváni.