Komise děkana pro udělování mimořádných stipendií pro nadané studenty FROV JU doporučila tři studenty, kterým může být přiznáno mimořádné stipendium.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 47. týden roku 2019 tento program.

Díky vodňanským jeseterům mohou být ženy ještě krásnější.

V rámci projektu Fakulta Roku se FROV JU umístila v sekci Veterinářství, lesnictví a zemědělství na 5. místě.

V termínu 29. 10. – 2. 11. 2019 děkan fakulty FROV JU prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. navštívil několik institucí v Bělorusku.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 46. týden roku 2019 tento program.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 45. týden roku 2019 tento program.

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci říjnu roku 2019 přiznáno prémiové stipendium studentům.