Ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 11 hodin proběhnou slavnostní promoce těchto Ph.D. studentů.

Naše fakulta připravila pro magisterské studenty nový předmět Marine Aquaculture.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 39. týden roku 2019 tento program.

Ve dnech 16. 9. - 18. 9. 2019 proběhl intenzivní kurz češtiny v Třeboni pro skupinu zahraničních studentů naší fakulty.

Ve dnech 4.– 8. září 2019 hostila Česká republika námi dlouho očekávané Mistrovství světa dospělých v rybolovné technice nebo-li World Championship in Castingsport 2019.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 38. týden roku 2019 tento program.

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci srpnu roku 2019 přiznáno prémiové stipendium následujícím studentům.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vodňany připravila na 37. týden roku 2019 tento program.