Laboratoř zpracování signálu a obrazu se letos opět zařadila mezi vítěze OpenCV AI Competition 2021, sponzorované cloudovou platformou Microsoft Azure a výrobcem čipů Intel Corporation.

Jménem senátní volební komise pro volbu děkana FROV JU si dovoluji oznámit, že jediným kandidátem na tuto pozici, který přijal kandidaturu je prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví VÚRH FROV JU ve Vodňanech rozšiřuje svou nabídku prodeje ryb.

Akvatické invaze - "naše" ryby a obhospodařování volných vod (2)

V úterý 9. března 2021 od 8:00 hod. se uskuteční on-line seminář doktorandů studijních programů Rybářství a Ochrany vodních ekosystémů prostřednictvím MS Teams.

V březnovém čísle časopisu Rybářství se podíváme v rámci exkurzí s našimi studenty na moderní RAS farmu s chovem lososa atlantského.

Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci únoru roku 2021 přiznáno prémiové stipendium následujícím studentům:

V Katolickém týdeníku 8 vyšel článek, ve kterém své poznatky předává i náš kolega Ing. Eduard Levý z Prodejny ryb a rybích výrobků ÚAOV FROV JU. Článek si můžete přečíst zde.