V pondělí 26. ledna 2015 od 12:00 hod. do 15:30 hod. se ve velkém přednáškovém sálu MEVPIS Vodňany (na Valše 207) uskuteční seminář doktorandů oboru Rybářství.

14. - 15. 1. 2015 proběhl na naší fakultě, středisku MEVPIS Vodňany další z odborných seminářů OP Rybářství.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU Vás srdečně zve na workshop s názvem „Povrchy 2015“.

Den otevřených dveří se koná v pátek 16.01.2015 v kampusu JU, budově ZR, Na Sádkách 1780, v Českých Budějovicích.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU obdržela z Cambridge certifikát, který dokládá, že její studenti skládají hromadně cambridgeské zkoušky.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, středisko MEVPIS Vodňany připravilo na 4. týden roku 2015 tento program:

V sobotu 13. prosince se v prostorách MEVPISu uskutečnil vzdělávací program Zdravé ryby pro zdravé děti, který navštívil rybářský kroužek při Domu dětí a mládeže ve Vimperku.

Říční niva je nejen útočištěm pro řadu rostlinných i živočišných druhů, ale je významná také pro lidskou společnost. Zmírňuje důsledky povodní.