Termín pro podávání přihlášek do Bc. a NMgr. oborů je prodloužen do 30.03.2015!

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, středisko MEVPIS Vodňany připravilo na 14. týden roku 2015 tento program.

Ve čtvrtečních Hospodářských novinách vyšel článek o možnostech budoucího navýšení financování vědy ze státního rozpočtu.

V rámci projektu AQUAGAMETE COST probíhal na naší fakultě kurz “4. AQUAGAMETE Training School”.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU má díky projektu scienceZOOM2 nové pomůcky pro vzdělávací programy.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, středisko MEVPIS Vodňany připravilo na 13. týden roku 2015 tento program.

V doplňovacích volbách do AS JU pro období 2014-2017 za FROV JU byl zvolen studentským zástupcem:

 

Petr Dobrovolný.

 

 

Pracovní zasedání je určeno pro vědecké pracovníky, kteří používají, anebo chtějí používat metodu "live cell imaging".