Laboratoř sídlí na adrese:

Ústav akvakultury a ochrany vod,
Husova tř. 458/102
370 05 České Budějovice
 

Personální obsazení a kontakty

 
 
mraz
doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
+420 38777 4643     +420 737 221 913

Životopis CS
Životopis EN
Publikace

 
 
linhartova z
Mgr. Zuzana Linhartová, Ph.D.
akademický pracovník
 
     
dvorak
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4648
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
gebauer
Ing. Radek Gebauer, Ph.D.
vědecký pracovník
rgebauer@frov.jcu.cz
+420 38777 4676
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
lunda
Ing. Roman Lunda
externí doktorand
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
zmachova
Ing. Zdeňka Machová
technik
+420 38 777 4649
 
     
siglova
Ing. Kristýna Havrdová (Siglová)
technik
+420 38 777 4649
 
     
roy
MSc. Koushik Roy
doktorand
+420 38777 4648
Životopis EN
Publikace
     
hao
MSc. Ruoyi Hao
doktorandka
+420 38 777 4649
     
 folorunso
MSc. Folorunso Ewumi Azeez
doktorand
 
     
shah
MSc. Bakht Ramin Shah, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4648
Publikace
     
tomcala
RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4649
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
pan
MSc. Jinfeng Pan, Ph.D.
vědecký pracovník
Životopis EN
Publikace
     
jia
MSc. Hui Jia
doktorand
Životopis EN
Publikace
     
kajgrova
Ing. Lenka Kajgrová
doktorandka
+420 38777 4648
Životopis CS
Publikace
     
prochazka
Karel Procházka
technik
 
     
franta
Ing. Pavel Franta
technik
pfranta@frov.jcu.cz
Životopis EN
Publikace
 
 
Laboratoř se zabývá faktory ovlivňujícími kvalitu rybího masa. Vyvinuli jsme patentovanou technologii chovu kapra se zvýšeným obsahem omega 3 kyselin. Pro tento produkt byla vytvořena ochranná známka a webové stránky www.omega3kapr.cz. Společně s  Institutem klinické a experimentální medicíny ověřujeme pozitivní vlastnosti kapřího masa v léčbě kardiovaskulárních chorob.
 
lvkmr 04
 

Důležitou oblastí je vývoj krmiv využívajících rostlinné látky, především oleje, jako náhrady za tradiční rybí olej. Výzkum je cílen na zvyšování udržitelnosti akvakultury a zvyšování nutriční kvality rybího masa pro konzumenty. Moderním směrem výzkumu je studium vlivu biologicky aktivních látek obsažených v rostlinných krmivech na metabolismus ryb a kvalitu jejich masa.

 

Ke studiu genů důležitých pro syntézu omega 3 kyselin využíváme metody molekulární biologie.
 
 
 
Zabýváme se zpracováním ryb a rybích výrobků. Především pak jejich kvalitou a stabilitou v průběhu skladování. Vyvíjíme rybí výrobky s bioaktivními látkami využívající hůře obchodovatelné části ryb či vedlejší produkty. Neméně důležité je i hodnocení vlivu kuchyňských úprav na výslednou kvalitu rybích výrobků.

 
 
Zlepšujeme kvalitu rybího masa a hodnotíme vliv přirozeně se vyskytujících antimikrobiálních látek, tzv. přírodních aditiv a antioxidantů, které prodlužují jeho trvanlivost s pozitivním efektem na lidské zdraví.
 
Lunda2 1
 
 
Laboratoř využívá moderní analytické přístroje a postupy (plynová chromatografie, vysoce účinná tenkovrstvá chromatografie, kapalinová chromatografie, čtečku vícejamkových destiček a chemoluminiscenční detektor). Laboratoř je vybavena MALDI-TOF/TOF, zařízení pro normální 2D gelovou elektroforézu a laboratoří pro tkáňové kultury. Dále provádíme krmné pokusy, senzorické testy, hodnocení kvality a vývoj rybích výrobků.

pic11 pic12

 

Zabýváme se technologiemi pro efektivní a dlouhodobě udržitelné využívání vody a živin v akvakultuře. Odpadní vodu a živiny z intenzivního chovu ryb používáme např. pro hydroponickou produkci rostlin (tzv. Akvaponii), mikrobiálního proteinu (bioflok) či kvalitního vermikompostu a žížal. Dále studujeme vliv různých aspektů managementu rybníků na kvalitu vody a ryb.
 
lvkmr 50 lvkmr 51 lvkmr 53 lvkmr 52 lvkmr 54 lvkmr 55
 
 
Monitorujeme rybí společenstva ve volných vodách a kontrolujeme migrační prostupnost.
 
Lunda2 1
 
 
 
Laboratoř nabízí služby v oblasti analýzy lipidů a skladby mastných kyselin v různých druzích potravin, tkáních, hmyzu, krmivech a rostlinách a analýzy spojené s metabolismem lipidů in vitro a in vivo.
 
 pic14  pic15  pic16  pic17
 
Laboratoř zajišťuje výuku odborných předmětů (Výživa ryb, Komodity akvakultury a Kvalita ryb a rybích výrobků) pro studenty bakalářských a magisterských oborů a vede praktická cvičení z ichtyologie, sportovního rybolovu a myslivosti. Rovněž se podílí na vedení závěrečných prací studentů bakalářského,  magisterského a doktorského studia v prezenční i kombinované formě.