základní dokumenty - schváleny Akademickým senátem JU a rektorem JU
STATUT FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD zde
JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD zde
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD zde
OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2018 - DISCIPLINÁRNÍ KOMISE FROV JU zde
VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH zde
JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH zde
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD JU zde
 
 
dokumenty schválené Akademickým senátem FROV JU 
Organizační řád Fakulty rybářství a ochrany vod, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zde
Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů na Fakultě rybářství a ochrany vod zde
Řád habilitačního a profesorského řízení zde
Rozhodnutí děkana č. 8/2011 - Průběh státní závěrečné zkoušky bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
zde
Rozhodnutí děkana č. 12/2017 - Podrobnosti k uplatňování Stip. řádu JU na FROV JU zde
Rozhodnutí děkana č. 16/2017 - Metodika k Mzdovému předpisu JU zde
Opatření děkana č. 31/2018 - Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020 zde
Opatření děkana č. 09/2019 - Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020 zde
Opatření děkana č. 12/2019 - Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020 zde
 
Harmonogram akademického roku 2019/2020 zde
Harmonogram akademického roku 2018/2019 zde