Bakalářské studium
(udělovaný titul Bc.)
Bakalářské studium (udělovaný titul Bc.)
Magisterské studium
(udělovaný titul Ing.)
Magisterské studium
(udělovaný titul Ing.)
Magisterské studium
(udělovaný titul Ing.)
Doktorské studium
(udělovaný titul Ph.D.)
Doktorské studium
(udělovaný titul Ph.D.)
Studijní program
B4103 Zootechnika
B1601 Ekologie a ochrana prostředí 
N4103 Zootechnika
N4106 Zemědělská specializace
N4106 Agricultural Specialization
P4103  Zootechnika
P4103  Zootechnics
Studijní obor
4103R003
Rybářství
1601R004
Ochrana vod
4103T003
Rybářství
 4106T040 Rybářství a ochrana vod
4106T040 Fishery and Protection of Waters
4103V003
Rybářství
4103V003
Fishery
Akreditováno do:
 31. července 2022
31. srpna 2019
31. října 2020
 1. listopadu 2022
1. listopadu 2022
31. května 2020
31. května 2020
schváleno č.j.:
 MSMT/14349/2014
40 871/2011-M3
 18922/2009-30/1(prez.)
12787/2011-30/1 (komb.)
 MSMT-35584/2014
MSMT-35584/2014 
 MSMT/16 424/2012-M3
 MSMT/16 424/2012-M3
Standardní doba studia
3 roky
3 roky
2 roky
2 roky
2 roky
4 roky
4 roky
Forma studia
prezenční, kombinovaná
prezenční
prezenční, kombinovaná
prezenční, kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
prezenční i kombinovaná
Jazyk výuky
český
český
český
český
anglický
český
anglický
 
 
 Akreditované programy celoživotního vzdělávání FROV JU
 
  Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání
Studijní program
Základní kurz pedagogiky Franze Ketta se zaměřením na předškolní vzdělávání
Individualizace vzdělávání v MŠ v pojetí pedagogiky Franze Ketta Environmentální výchova: učíme se od přírody a v přírodě
Akreditováno do:
29.11.2020
29.11.2020
5.4.2020
schváleno č.j.:
MSMT-29070/2017-1-1105
MSMT-29070/2017-1-1105
MSMT-1208/2017-1-64
Standardní doba studia
40 hodin
160 hodin
16 hodin
Forma studia
prezenční
prezenční
prezenční
Jazyk výuky
český
český
český