Personální obsazení a kontakty
 
psenicka
doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
psenicka@frov.jcu.cz
+420 725 787 925, +420 38777 4784
     
guralp
MSc. Hilal Güralp, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4785
 
 
 
 fatira
MSc. Fatira Effrosyni
externí doktorandka
     
franek
Ing. Roman Franěk, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4784
Publikace
     
baloch
MSc. Abdul Rasheed Khanzai Baloch
doktrorand
+420 38777 4784
Publikace
     
xie
MSc. Xuan Xie
doktrorandka
+420 38777 4784
     
tichopad
Mgr. Tomáš Tichopád
doktorand
Životopis EN
     
mshah
MSc. Mujahid Ali Shah
doktorand
     
blahova
Ing. Zuzana Bláhová
doktorandka
zblahova@frov.jcu.cz
Životopis EN
     
saito
MSc. Taiju Saito, Ph.D.
vědecký pracovník
     
fucikova
Michaela Fučíková
Laborantka
 

Laboratoř zárodečných buněk je nově (od 2015) vzniklou laboratoří Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, Fakulty rybářství a ochrany vod sídlící na Genetickém rybářském centru. Členové laboratoře pocházejí vedle České republiky také z Íránu, Japonska, Řecka, Ukrajiny a Turecka.

lab zarod bunek

Laboratoř provádí základní a aplikovaný výzkum se zaměřením především na zárodečné buňky ryb včetně jejich identifikace, charakterizace a manipulace a dále pak jaderný transfer ze somatických buněk do oocytů u ryb.
Používanými nástroji laboratoře jsou analýzy genové exprese, genové a genomové manipulace, histologické metody a transplantační experimenty. V současné době laboratoř pracuje především na projektu „Indukce chimérismu pomocí transplantace zárodečných kmenových buněk u kriticky ohrožených jeseterů za účelem jejich zachování“ podporovaný Grantovou agenturou České republiky. Laboratoř provedla zdařilý přenos zárodečných buněk mezi různými druhy jeseterů a v současné době odchovává jesetera malého nesoucího zárodečné buňky jesetera ruského. Předpokládáme, že tito náhradní rodiče budou produkovat gamety donora v extrémně zkráceném čase i prostoru.
Laboratoř úzce spolupracuje s japonskou Fakultou rybářství v Hakodate, Hokkaido univerzity a francouzskou laboratoří fyziologie ryb a genomiky, INRA, LPGP v Rennes.
Laboratoř je oprávněná k nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a mikroorganizmy a vlastní chov transgenních zebřiček pruhovaných se značenými somatickými a zárodečnými buňkami.
Členové laboratoře jsou také zapojeni do vysokoškolské výuky předmětů týkající se reprodukce a genetiky ryb.
Laboratoř řeší VP 2 Technologie produkce kaviáru v rámci projektu CENAKVA.

 
lzr01

Migrující primordiální gonocyt (PGC) jesetera po transplantaci do embrya závojnatky. PGC jesetera je značené zeleně. (Saito et al. 2014, PLoS ONE 9(2): e86861)

lzr02   lzr03

Larva jesetera malého 50 dní po tranplantaci spermatogoniemi jesetera ruského. Levá fotografie pomocí světelného mikroskopu a pravá mikroskopie  z fluorescenčního mikroskopu ukazují endogení primordiální gonocyty (zelené) a transplantované spermatogonia (červené). (Pšenička, et al. 2015, Theriogenology, in press).