FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod vzdělává studenty v následujících studijních programech a oborech:

 Bakalářský studijní program
 Bakalářský studijní obor
 Dosažený titul
 Zootechnika
 Rybářství
 Bc.
 Ekologie a ochrana prostředí
 Ochrana vod
 Bc.
 Navazující magisterský studijní program
 Navazující magisterský studijní obor
 
 Zootechnika
 Rybářství
 Ing.
 Zemědělská specializace*
 Rybářství a ochrana vod*
 Ing.*
 Doktorský studijní program
 Doktorský studijní obor
 
 Zootechnika
 Rybářství
 Ph.D.

Poznámky: * - obor nahrazující původní obor Rybářství 

 

Počty absolventů FROV JU

Stupeň studia
Forma studia
Počet absolventů
Prům. počet absolventů za rok
Bakalářský
Denní
136
159
20
Kombinovaná
23
Navazující magisterský
Denní
94
104
13
Kombinovaná
10
Doktorský
Denní
50
60
7
Kombinovaná
10
Celkem
  323
38
Naposledy aktualizováno: 30.11.2017

Počet absolventů v dalších stupních studia na FROV JU: 22
Počet absolventů, kteří pracují na FROV JU: 27
Počet absolventů evidovaných na úřadu práce (k 1.9.2017): 2

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech