FROV JU RGB NEGATIVE

Fakulta rybářství a ochrany vod vzdělává studenty v následujících studijních programech a oborech:

 Bakalářský studijní program
 Bakalářský studijní obor
 Dosažený titul
 Zootechnika
 Rybářství
 Bc.
 Ekologie a ochrana prostředí
 Ochrana vod
 Bc.
 Navazující magisterský studijní program
 Navazující magisterský studijní obor
 
 Zootechnika
 Rybářství
 Ing.
 Zemědělská specializace*
 Rybářství a ochrana vod*
 Ing.*
 Doktorský studijní program
 Doktorský studijní obor
 
 Zootechnika
 Rybářství
 Ph.D.

Poznámky: * - obor nahrazující původní obor Rybářství 

 

Počty absolventů FROV JU

Stupeň studia
Forma studia
Počet absolventů
Prům. počet absolventů za rok
Bakalářský
Denní
148
172
19
Kombinovaná
24
Navazující magisterský
Denní
103
120
13
Kombinovaná
17
Doktorský
Denní
50
60
7
Kombinovaná
10
Celkem
  352
39
Naposledy aktualizováno: 15.6.2018

Počet absolventů v dalších stupních studia na FROV JU: 22
Počet absolventů, kteří pracují na FROV JU: 27
Počet absolventů evidovaných na úřadu práce (k 30.4.2018): 1

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech