Fishery and Protection of Waters​
Studijní oddělení (bakalářské + magisterské studium):
Studijní oddělení (doktorské studium):
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Fakulta rybářství a ochrany vod
 Ústav akvakultury a ochrany vod
, studijní oddělení
 Na Sádkách 1780, 370 05  České Budějovice
 Ing. Alžběta Strouhová +420 38 777 4644, +420 734 269 019 astrouhova@frov.jcu.cz
 Bc. Jindřich Hofbauer +420 38 777 4646 jhofbauer@frov.jcu.cz
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Fakulta rybářství a ochrany vod
 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, studijní oddělení

 Zátiší 728, 389 25 Vodňany
 Bc. Lucie Kačerová +420 38 777 4736, +420 734 269 084 lkacerova@frov.jcu.cz, studijni@frov.jcu.cz 
 úřední hodiny:
říjen – červen:
PO   12:00 – 15:00
 úřední hodiny:
září – srpen:   
ÚT  12:30 - 14:00
ÚT    08:00 – 11:00
 ST    08:00 – 11:00
 červenec – srpen:
   ÚT    09:00 – 11:00
ST  08:00 - 11:00
       12:30 - 14:00
ST    09:00 – 11:00
ČT  08:00 - 11:00
          12:30 - 14:00
              září: dle předchozí telefonické domluvy  
 Plánovaná uzavření stud. prac.:    Plánovaná uzavření stud. prac. pro DSP:
 

Rozvrhy LS 2020/2021

POZOR! Stále může docházet k drobným změnám v rozvrzích!
studium
forma
obor ročník aktualizováno
bakalářský prezenční Ochrana vod 1. ročník 22.2.2021
 2. ročník 11.2.2021
 3. ročník 11.2.2021
Rybářství  1. ročník 22.2.2021
 2. ročník 11.2.2021
 3. ročník 11.2.2021
kombinované Rybářství  1. ročník  11.2.2021
2. ročník  12.2.2021
 3. ročník  22.2.2021
Ochrana vod  1. ročník  11.2.2021
navazující magisterský prezenční Rybářství a ochrana vod
  
 1. ročník 11.2.2021
2 ročník 22.2.2021
kombinované  Rybářství a ochrana vod  1. ročník  22.2.2021
 2. ročník  11.2.2021
follow-up master combined  Fishery and Protection of Waters 1. ročník  

 

STUDENTSKÉ HODNOCENÍ VÝUKY (SHV)

Od 10. 1. 2021 do 14. 2. 2021 je otevřené SHV. Upozorňujeme, že hodnocení výuky je pro všechny studenty Bc. a navazujících Mgr. studií povinné!!! Je jednou z povinností vyplývající z podmínek studia na FROV JU. Neprovedení hodnocení může vést až k ukončení studia. Velmi Vás proto žádáme, abyste hodnocení vyplnili svědomitě. SHV se od zimního semestru AR 2020/2021 provádí prostřednictvím IS/STAG, po přihlášení v sekci "Moje studium", vlevo pak v nabídce záložek "Hodnocení výuky". Přihlásit se můžete také zde

Elektronický předzápis předmětů na LS

Od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 bude otevřený elektronický upřesňující zápis předmětů na LS. Upravte si, prosím, předměty, které chcete/nechcete studovat.

Zadávání BP a DP - týká se zejména studentů 2. ročníku Bc. studia a 1. ročníku navazujícího Mgr. studia

Vážené studentky, vážení studenti,

máte-li v úmyslu úspěšně ukončit své studium v akademickém roce 2021/2022, je nezbytné, abyste si zadali téma bakalářské/diplomové práce, pokud jste tak již neučinili a na závěrečné práci již nepracujete.

Seznam témat, vedoucích prací a kontaktů na ně naleznete na stránce: http://www.frov.jcu.cz/cs/pro-studenty-menu/aktualni-informace-pro-studenty/menu-zadavani-bp-dp . Čas zadat si téma závěrečné práce máte do 8. ledna 2021, nicméně čím dříve si zadáte téma závěrečné práce, tím spíše budete moci zpracovávat téma, které je Vám blízké. Seznam témat je omezený.

Postup zadávání: ze seznamu na výše uvedeném odkazu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete. Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu na studijní pracoviště, jméno studenta se objeví v tabulce s tématy.

Děkanské volno

Vážené studentky, vážení studenti,
 
dne 16. 11. 2020 je na základě Opatření děkana č. 4/2020 Harmonogram akademického roku FROV JU 2020/2021 vyhlášené děkanské volno. To platí pouze pro předměty vyučované naší fakultou. V případě předmětů Agrometeorologie a Technická dokumentace je třeba dbát pokynů vyučujících příslušných fakult JU.

Omezení provozu vysokých škol

Vážené studentky, vážení studenti,

s ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997 se počínaje pondělkem 12.10.2020 omezuje provoz vysokých škol, a to do 26.10.2020. Bližší informace naleznete ve svých e-mailech a zde.

V případě dotazů kontaktujte studijní pracoviště, a to buď na: astrouhova@frov.jcu.cz, jhofbauer@frov.jcu.cz a nebo na telefonním čísle 734 269 019.

Pro studenty prvních ročníků

POZOR! ZMĚNA OPROTI PŮVODNÍMU ROZVRHU!
Rozřazovací test pro předmět AJB1 se bude konat v úterý 29. 9. 2020 od 13:15 hod v učebně ZR-R1

Rozvrhy ZS 2020/2021

POZOR! Stále může docházet k drobným změnám v rozvrzích!
studium
forma
obor ročník aktualizováno
bakalářský prezenční Ochrana vod 1. ročník 25.9.2020
 2. ročník 14.9.2020
 3. ročník 8.9.2020
Rybářství  1. ročník 25.9.2020
 2. ročník 25.9.2020
 3. ročník 24.9.2020
kombinované Rybářství  1. ročník  14.9.2020
 2. ročník  29.9.2020
 3. ročník 14.9.2020
Ochrana vod   1. ročník  14.9.2020
navazující magisterský prezenční Rybářství a ochrana vod
  
 1. ročník 30.9.2020
2. ročník 30.9.2020
kombinované  Rybářství a ochrana vod  1. ročník  15.9.2020
 2. ročník  15.9.2020
follow-up master combined  Fishery and Protection of Waters 1. ročník  

 

Zápis do vyšších ročníků

Vážení studenti,
 
v termínu 8. - 10. 9. 2020 v časech 9:00 - 11:00 a 12:30 - 14:30 bude probíhat zápis studentů do vyšších ročníků. Dojde ke kontrole stavu kreditů, včetně případného dozapsání zkoušek dle indexu do STAGu. Zkontrolujte si, zda máte všechny splněné předměty zapsané v indexu - v případě, že nikoliv, sežeňte si zápisy, jinak budeme muset zapsat předmět jako nesplněný.
Všechny předměty, které jste si zapsali v předzápise na nový akademický rok 2020/2021, si zapište do indexu, a to na novou stránku indexu - jedná se o nový akademický rok - včetně vyplnění hlaviček na každé stránce, kde zapíšete jakýkoliv předmět.
V případě, že se nedostavíte k zápisu (a to ani na základě zplnomocnění jiné osoby), bude s Vámi zahájeno správní řízení ve věci neprovedení zápisu do dalšího akademického roku.

Elektronický upřesňující zápis předmětů na akademický rok 2020/2021

Vážení studenti,

od 17. 8. 2020 do 30. 8. 2020 bude otevřený elektronický upřesňující zápis předmětů na akademický rok 2020/2021. Zapište si předměty na ZS i LS, které chcete studovat!

Prosím, věnujte pozornost předběžnému zápisu předmětů na příští akademický rok. Povinné předměty si zapište všechny. Z ostatních předmětů si můžete vybírat jak ty, které mají rozvrh, tak i ty, které ho nemají. V případě dostatečného zájmu studentů budou předměty dorozvrhovány! V případě malého zájmu studentů se předměty, které jsou již rozvrhovány, vůbec neotevřou!

Zrušení úředních hodin

Od 23. 6. do 2. 7. 2020 jsou zrušeny úřední hodiny studijního pracoviště z důvodu konání SZZ. V případě potřeby kontaktujte e-mailem (kontakty viz výše).
Děkujeme za pochopení.
Po dobu zrušení úředních hodin studijního pracoviště v případě potřeby kontaktujte zaměstnance na jejich e-mailových adresách nebo na tel. č. 734 269 019 pro Bc. a NMgr. studium či 734 269 084 pro Ph.D. studium.

Elektronický předzápis

Od 1.6.2020 do 12.6.2020 je otevřený elektronický předzápis předmětů na akademický rok 2020/2021. Zapište si všechny předměty na celý akademický rok, které chcete studovat. Předměty, které Vám nepůjdou zapsat, se dořeší u zápisu - v září. Je možné, že Vám nepůjdou zapsat předměty jiných fakult na LS. Ty si dozapíšete pak v předzápise v lednu. 

SHV

Vážení studenti,
od 20.5.2020 8:00 do 3.6.2020 23:59 bude otevřené Studentské Hodnocení Výuky pro studenty průběžných ročníků. Prosím o dodržení svých povinností a vyplnění SHV.

Úřední hodiny

S ohledem na rozvolňování opatření kvůli COVID-19, jsou od 11.5.2020 úřední hodiny na studijním pracovišti opět v provozu.
Studijní pracoviště je vám k dispozici v pondělí 12 - 15:30 a dále pak v úterý 8 - 12. Mimo uvedené termíny musíte mít domluvenou schůzku.
Děkujeme za pochopení.

Nové Opatření děkana k výuce

Vážení studenti,
zde naleznete nové Opatření děkana k výuce v souvislosti s COVID-19. Každý student, který vejde do prostor FROV JU, musí odevzdat na studijní pracoviště vyplněné Prohlášení o bezinfekčnosti - k dispozici zde či v sekci Rozhodnutí, předpisy a formuláře. Toto prohlášení nesmí být starší 7 dnů. Vyplněná a podepsaná prohlášení vhazujte do schránky vedle studijního pracoviště.

SHV

Od 27.4.2020 8:00 do 10.5.2020 23:59 je otevřené SHV pro studenty, kteří jdou letos k SZZ. Upozorňuji, že každý student je POVINEN toto vyplnit v daném termínu!!!!!!

Změna harmonogramu AR 2019/2020

Vážení studenti,
v platnosti je nový harmonogram AR 2019/2020 s úpravami s ohledem na COVID-19. Najdete jej zde. Veškeré ostatní datumy, které nejsou v novém harmonogramu uvedeny, platí dle původního harmonogramu pro AR 2019/2020.

Zrušení Tour de FROV

Vážení studenti,
akce Tour de FROV byla na základě současného stavu s výskytem COVID-19 zrušena bez náhrady. Děkujeme za pochopení.

Zrušení kontaktní výuky

Vážení studenti,

s ohledem na nařízení bezpečnostní rady státu a s tím souvisejícím rozhodnutím rektora JU se počínaje zítřkem ruší přímá forma výuky, a to do odvolání. Bližší informace naleznete ve svých e-mailech.

V případě dotazů kontaktujte studijní pracoviště, a to buď na mvorlova@frov.jcu.cz, pfaustova@frov.jcu.cz a nebo na telefonním čísle 734 269 019.


Zrušení výuky ANM2, ANM4 a ANM4K

Vážení studenti,

v týdnu od 2. do 6. března 2020 je z důvodu nemoci vyučující zrušena veškerá výuka v navazujícím magisterském studiu.

Děkuji za pochopení.

Tour de FROV

Dne 9.4.2020 se bude konat tzv. Tour de FROV, kdy se pan děkan setká se studenty prvních ročníků bakalářského studia.
Pro studenty prezenční formy studia je účast povinná. Netýká se studentů, kteří se akce zúčastnili v minulém roce.
Program bude následující:
8:15       odjezd z ČB od budovy ZR
9:00       setkání s děkanem, velká zasedací místnost FROV JU, Zátiší 728/II, 389 01  Vodňany
10:00     prohlídka laboratoří na hlavní budově FROV JU
11:00     oběd v jídelně Střední rybářské školy
12:00     prohlídka Genetického rybářského centra
13:00     prohlídka Experimentálního rybochovného pracoviště a pokusnictví
14:00     odjezd do Českých Budějovic

Setkání studentů s děkanem FROV JU

Dne 4.3.2020 proběhne každoroční povinné setkání studentů vyšších ročníků bakalářského studia a všech ročníků magisterského studia s panem děkanem. Setkání proběhne v učebně ZR-R1 od 12:30 do 14:00. Neúčast bude muset být náležitě písemně omluvena a připouští se pouze zdravotní důvody podložené lékařskou zprávou.

Případná výuka v době setkání bude nahrazena/zrušena/posunuta dle pokynů vyučujícího.

Rozvrhy LS 2019/2020

studium
forma
obor ročník aktualizováno
bakalářský prezenční Ochrana vod  1. ročník 16.2.2020
 2. ročník 10.2.2020
 3. ročník 10.2.2020
Rybářství  1. ročník 16.2.2020 
 2. ročník 10.2.2020 
 3. ročník 16.2.2020 
kombinované Rybářství  1. ročník 10.2.2020 
 2. ročník 16.2.2020
navazující magisterský prezenční Rybářství a ochrana vod
  
 1. ročník 16.2.2020 
 2. ročník 10.2.2020
kombinované  Rybářství a ochrana vod  1. ročník 16.2.2020
 2. ročník 10.2.2020
follow-up master combined  Fishery and Protection of Waters 1. ročník  10.2.2020

Přihláška k SZZ

Studenti,kteří chtějí jít tento akademický rok ke Státní závěrečné zkoušce, nechť doručí své přihlášky k SZZ nejpozději do 16.3.2020 na studijní pracoviště.

Kontrola 20 kreditů

Studenti prvních ročníků předloží do 28.2.2020 své indexy ke kontrole získaných 20 kreditů.

Posunutí úředních hodin

Dne 28.1.2020 budou úřední hodiny z provozních důvodů od 9:00 do 11:00. Děkuji za pochopení.

Elektronický předzápis předmětů na LS

Od 13.1.2020 bude otevřený elektronický předzápis předmětů na LS. Upravte si, prosím, předměty, které chcete/nechcete studovat. V případě jakékoliv změnu ve Vašem studijním plánu přineste index na studijní oddělení pro kontrolu a razítko za zápis.

SHV

Od 6.1.2020 00:01 do 19.1.2020 23:59 je otevřené SHV. Upozorňuji, že každý student je POVINEN toto vyplnit v daném termínu!!!!!!

Zrušení výuky AJB5 dne 26.11.2019

Dne 26.11.2019 je z důvodu nemoci vyučující zrušena výuka předmětu AJB5. O náhradě hodiny budou studenti informování vyučujícím.

Rektorské volno

Dne 26.11.2019 je vyhlášené od 13:00 rektorské volno z důvodu představení kandidátů na rektora JU.

Zrušení výuky AJB3 dne 25.11.2019

Dne 25.11.2019 je z důvodu nemoci vyučující zrušena výuka předmětu AJB3. O náhradě hodiny budou studenti informování vyučujícím.

Výměna výuky u 1. ROVK

Ve dnech 29.11.2019 a 13.12.2019 dojde k prohození výuky předmětů ECHK a AHY2K. Výuka bude probíhat 29.11. na ZR - R4 (celý den) a 13.12.2019 na RH1 (celý den). Děkujeme za pochopení.

Uzavření studijního pracoviště

Ve dnech 29.- 30.10.2019 a 4.11.2019 jsou zrušeny úřední hodiny studijního pracoviště.

Indexy

Indexy pro studenty 1. ročníků jsou k vyzvednutí v úředních hodinách na studijním oddělení.

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků - organizační pokyny

Vážené studentky, vážení studenti,

pro ty z Vás, kteří požádali o dopravu na slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků, jsme objednali autobus, který Vás přiveze do Vodňan a odveze i zpět do Českých Budějovic.

AUTOBUS odjíždí ve čtvrtek 10.10.2019 v 8:15 hod. z parkoviště u budovy ZR. Sraz o pár minut dříve na parkovišti.

Po imatrikulacích Vás autobus opět doveze do Českých Budějovic. Plánovaný příjezd mezi 11:00 a 12:00 hod.

Pokud jste si dopravu zajistili sami (ale na zápisu jste si o naši dopravu požádali), dejte prosím, vědět studijnímu pracovišti, že se dopravíte do Vodňan a zpět sami. A naopak: pokud jste se rozhodli až dodatečně, že se imatrikulací bude účastnit, nebo že od nás potřebujete zajistit dopravu, dejte též urychleně vědět.

Pro ty z Vás, kteří se do Vodňan i zpět dopravují sami: Imatrikulace se koná v budově MEVPISu, Na Valše 207, 389 01  Vodňany. GPS: 49°9'8.269"N, 14°10'41.617"E. Očekáváme Vás nejpozději v 9:00 hod. uvnitř. Auta si ponechte na přilehlých parkovištích.

Zrušení výuky HFHPF dne 4.10.2019

Vážení studenti,
dne 4.10.2019 bude zrušena výuka předmětu Hydrofyzika a hydropedologie. O náhradním termínu výuky budete informování vyučujícím dne 11.10.2019.

Informace pro studenty 1. ročníků

Vážení studenti,
 
na tomto odkazu naleznete informace o tom, jak se přihlásit do svého školního emailu (jak zjsitit své přihlašovací údaje) a na portál IS/STAG. V případě, že by se Vám nepodařilo své přihlašovací údaje ze jména a příjmení složit, zajděte v prvním týdnu své výuky na studijní pracoviště a my Vám údaje řekneme.

Rozvrhy na ZS 2019/2020

POZOR! Po 2. kole předběžných zápisů a po řádných zápisech došlo k úpravě rozvrhů!
studium forma obor ročník aktualizováno
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník  
2. ročník  
3. ročník  
Rybářství 1. ročník  
2. ročník  
3. ročník  
kombinovaná Rybářství 1. ročník  
2. ročník  
3. ročník 2.10.2019
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník  2.10.2019
2. ročník  2.10.2019
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník  
2. ročník  
follow-up master combined Fishery and Protection of Waters 1. ročník 2.10.2019

Přeběžný zápis předmětů na LS je otevřený od 14. 1. - 25. 1. 2019. Zapisujte si i povinně volitelné (v dostatečném počtu kreditů v bloku B a podmíněné pro SZZ) a výběrové předměty. Podle počtu zapsaných studentů budou předměty otevřeny/neotevřeny. Výběrové předměty mohou být vybírány z nabídky všech předmětů na JU, tedy i z předmětů ostatních fakult. Pokud se nějaký výběrový předmět ve studijních plánech FROV JU neotevře pro nedostatek zájemců, je někdy možnost absolvovat obdobný předmět na jiných fakultách.

Elektronický předzápis předmětů na akademický rok 2019/2020

Vážení studenti,

od 19. 8. 2019 do 1. 9. 2019 bude otevřený elektronický předzápis předmětů na akademický rok 2019/2020. Zapište si předměty na ZS i LS, které chcete studovat!

Prosím, věnujte pozornost předběžnému zápisu předmětů na příští akademický rok. Povinné předměty si zapište všechny. Z ostatních předmětů si můžete vybírat jak ty, které mají rozvrh, tak i ty, které ho nemají. V případě dostatečného zájmu studentů budou předměty dorozvrhovány! V případě malého zájmu studentů se předměty, které jsou již rozvrhovány, vůbec neotevřou!

Elektronický předzápis předmětů na akademický rok 2019/2020

Vážení studenti,

od 3.6. 2019 do 14.6.2019 bude otevřený elektronický předzápis předmětů na akademický rok 2019/2020. Zapište si předměty na ZS i LS, které chcete studovat!

Prosím, věnujte pozornost předběžnému zápisu předmětů na příští akademický rok. Povinné předměty si zapište všechny. Z ostatních předmětů si můžete vybírat jak ty, které mají rozvrh, tak i ty, které ho nemají. V případě dostatečného zájmu studentů budou předměty dorozvrhovány! V případě malého zájmu studentů se předměty, které jsou již rozvrhovány, vůbec neotevřou!

 

SHV
Od pondělí 20.5.2019 8:00 do pátku 31.5.2019 23:59 bude otevřené SHV. Vyplnění SHV je podmínkou pro získání zápočtů a zkoušek.

Přidána výuka předmětu Zoologie (prezenční forma studia)

Byla přidána výuka předmětu Zoologie na STŘEDU 17. 4. 2019 od 16:00 do 19:00 hod. Výuka proběhne v budově ZR, v učebně R1.

Rektorské volno

Dne 18.4.2019 je vyhlášené Rektorské volno. Veškerá výuka je tedy pro tento den zrušena. Bližší informace zde.

Setkání děkana se studenty

Dne 26. března 2019 proběhne od 14:00 do 15:00 hod. v budově ZR, místnost R1, setkání děkana FROV JU se studenty bakalářských vyšších ročníků a se studenty magisterských ročníků. Případná výuka v době setkání bude nahrazena/zrušena/posunuta dle pokynů vyučujícího.

Změna výuky Anglického jazyka (bakalářské studium)

Z důvodu služební cesty odpadá ve dnech 3. a 4. dubna 2019 výuka Mgr. Hany Ash.  Kurz AJB2 bude nahrazen v pondělí 25. března 2019 od 10-11:30 v budově ZR, učebně R1, a kurz AJB6O bude nahrazen ve středu 27. března 2019 od 10-11:30 v budově ZR, učebně R2. Kurz AJB4 nahrazován nebude."
 

Tour de FROV pro studenty 1. ročníků bakalářského studia

Dne 11. dubna 2019 se bude konat pro studenty prvních ročníků bakalářského studia Tour de FROV. Podrobnosti budou sděleny.
 

Přihlášky k SZZ (Státním závěrečným zkouškám)

Do 18. března 2019 můžete podávat na studijní pracoviště přihlášky ke státním závěrečným zkouškám. Formulář přihlášky si můžete vyzvednout před studijním pracovištěm FROV JU nebo vytisknout z http://www.frov.jcu.cz/cs/pro-studenty-menu/menu-rozhodnuti-predpisy-form.

 

Výuka NAREX 18.2.2019

Dne 18.2.2019 odpadá výuka předmětu Návrh, analýza a realizace experimentu. Výuka studentů 1. ročníku začíná v pondělí 18.2.2019 předmětem Rybniční akvakultura od 13:00 na budově ZR v učebně R2.

Zkouška ZBB a ZBBK dne 12.2.2019

Zkouška z předmětu Základy bunečně biologie plánovaná na 12.2.2019 od 9:00 se přesouvá na 12:00 do téže učebny.

SHV

Upozorňujeme, že od 4.2.2019 od 8:00 bude do 6.2.2019 do 23:59 otevřené Studentské hodnocení výuky za zimní semestr pro studenty, kteří ještě nevyplnili. Po tomto termínu již nebude možné SHV znovu otevřít a vyplnit a na studenty, kteří nebudou mít tuto svou povinnost splněnou, bude uplatněn čl. 3 odst. 2 Opatření děkana č. 17/2018.

Předběžný zápis předmětů na LS a Rozvrhy na LS 2018/2019

POZOR! Po 1. kole předběžných zápisů doíšlo k úpravě rozvrhů! Pokyny k předzápisu zde.
 
studium forma obor ročník aktualizováno
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník
14.02.2019
2. ročník 14.02.2019
3. ročník 14.02.2019
Rybářství 1. ročník 14.02.2019
2. ročník 14.02.2019
3. ročník 14.02.2019
kombinovaná Rybářství 1. ročník 14.02.2019
2. ročník 14.02.2019
3. ročník 14.02.2019
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník 14.02.2019
2. ročník 14.02.2019
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník 14.02.2019
2. ročník 14.02.2019

Přeběžný zápis předmětů na LS je otevřený od 14. 1. - 25. 1. 2019. Zapisujte si i povinně volitelné (v dostatečném počtu kreditů v bloku B a podmíněné pro SZZ) a výběrové předměty. Podle počtu zapsaných studentů budou předměty otevřeny/neotevřeny. Výběrové předměty mohou být vybírány z nabídky všech předmětů na JU, tedy i z předmětů ostatních fakult. Pokud se nějaký výběrový předmět ve studijních plánech FROV JU neotevře pro nedostatek zájemců, je někdy možnost absolvovat obdobný předmět na jiných fakultách.

SHV (Studentské hodnocení výuky) - povinné pro všechny studenty Bc. a NMgr. studia!

Vážené studentky, vážení studenti,

od pondělí 7.1.2019 do neděle 20.1.2019 MÁTE POVINNOST vyplnit STUDENTSKÉ HODNOCENÍ VÝUKY (SHV)! 

Na nesplnění této povinnosti bude nahlíženo jako na nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle SZŘ JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Ve výše uvedeném termínu můžete hodnocení vyplnit zde: https://frov.shv.jcu.cz/. V případě dotazů kontaktujte studijní pracoviště!

 

Zimní prázdniny

Dle harmonogramu ak. roku 2018/2019 jsou od 27.12.2018 do 4.1.2019 zimní prázdniny. Výuka (zápočtový týden) začíná v pondělí 7.1.2019.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce!

 

Zadávání BP a DP - týká se (hlavně) studentů 2. r. Bc. studia a 1. r. NMgr. studia

Vážené studentky, vážení studenti,

pokud byste rády/rádi úspěšně ukončili své studium v akademickém roce 2019/2020, je nezbytné, abyste si zadali téma bakalářské/diplomové práce, pokud jste tak již neučinili a na závěrečné práci již nepracujete.

Seznam témat, vedoucích prací a kontaktů na vedoucí prací naleznete na stránce: http://www.frov.jcu.cz/cs/pro-studenty-menu/aktualni-informace-pro-studenty/menu-zadavani-bp-dp . Čas zadat si téma závěrečné práce máte do 11. ledna 2019, nicméně čím dříve si zadáte téma závěrečné práce, tím spíše budete moci zpracovávat téma, které je Vám blízké. Seznam témat je omezený.

Postup zadávání: ze seznamu na výše uvedeném odkazu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete. Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu na studijní pracoviště, jméno studenta se objeví v tabulce s tématy.

 

Zrušení výuky HFHPF

Vážení studenti,

z důvodu nemoci vyučujícího bude v pátek 30.11.2018 zrušená výuka předmětu Hydrofyzika a hydropedologie. O případné náhradě se domluvíte s vyučujícím na další výuce.

Rektorské volno

Vážení studenti,
dne 16.11.2018 je vyhlášené rektorské volno. Více informací zde

Prohození výuky - CHLF, AHY2 a DPPM

Z důvodu exkurze, která proběhne v rámci předmětu Chov lososovitých ryb, v termínu 19. - 20. 11.2018, dojde ve zmíněném týdnu ke zrušení výuky předmětů DPPM a AHY2. Ty budou nahrazeny v dalším týdnu, a to následovně:
26. 11. 2018 celodenní výuka DPPM (s přestávkou na oběd) v učebně RH-RH1
27. 11. 2018 celodenní výuka AHY2 (s přestávkou na oběd) v učebně ZR-R4.
Výuka obou nahrazovaných předmětů začíná v 8:50 a končí v 16:35.

Zavření studijního pracoviště

Dne 5.11.2018 bude studijní pracoviště uzavřeno. V případě potřeby přijďte kdykoliv jindy do konce týdne, a to v časovém rozmezí 8-11 a 12:30-14:30. Děkuji za pochopení

Zrušení výuky AJB5 dne 6. 11. 2018

Z důvodu celodopolední přednášky pro studenty oboru Rybářství organizované dr. Regendou dne 6.11. se ruší výuka předmětu AJB5. Hodina bude nahrazena 13.11. v čase 8:00-9:30 ve třídě R3 (řádná hodina pak naváže od 9:45). Prezentace plánované na 6.11. se tímto též přesouvají.

Zavření studijního pracoviště

Ve dnech 29. -30. 10. 2018 dojde z provozních důvodů k uzavření studijního pracoviště. Děkujeme za pochopení.

Zrušení výuky předmětu VURH/ZGRF dne 18.10.2018

Dne 18.10.2018 je zrušena výuka předmětu VURH/ZGRF. Děkujeme za pochopení.
 

Zrušení výuky předmětu ZPRF dne 17.10.2018

Dne 17.10.2018 je zrušena výuka předmětu ZPRF. Předmět budete mít nahrazen ve středu 31.10.2018 od rána do odpolene, kdy odpadne výuka předmětu MEDF. V daný termín si vezměte oblečení vhodné do cca 10° a též takové, které Vám nebude vadit načichnuté rybami. Budete mít 2 hodiny přednášek a pak cvičení na zpracovně.

Zrušena výuka UA/MEDF ve středu 10.10.2018

Vážení studenti,

výuka předmětu Management a dotace podniku (UA/MEDF) bude ve středu 10.10.2018 ZRUŠENA. Výuka bude - po dohodě s garantem předmětu - nahrazena v jiném výukovém týdnu.

Děkujeme za pochopení.

 

Imatrikulace

Vážení studenti,

u zápisu jste nám podepsali, že se zúčastníte slavnostních imatrikulací, které proběhnou příští týden ve čtvrtek (11.10.2018). Tento slavnostní akt je veřejně přístupný a bylo by hezké, kdybyste pozvali i své rodiče, blízké a přátele, aby si s Vámi tuto slavnostní atmosféru užili.

Doporučuji všem, abyste přišli ve slavnostnějším oblečení, neboť je to společenská záležitost a v promočním kolegiu bude sedět i pak rektor. Nemusíte mít nutně rybářskou uniformu, ale košile a společenské kalhoty či oblek, u děvčat sukně/šaty či společenské kalhoty s halenkou (dle počasí) jsou ideální. Vřele doporučuji i vhodnou obuv, protože k obleku se např. tenisky absolutně nehodí. Zkontrolujte si i jejich čistotu.

Upozorňuji, že ti z Vás, kteří se na MEVPIS dopravíte po vlastní ose, musíte být na místě nejpozději v 9:00, abych Vás stihli nainstruovat.

Těšíme se na shledanou

 

Rozřazovací test z Anglického jazyka (1. ročníky bakalářského studia, prezenční forma)

Studenti, kteří mají zapsaný předmět AJB1, absolvují místo rozvrhované výuky ve středu 3.10.2018 od 15:00 v učebně R3 úvodní konzultaci, jejíž součástí je i rozřazovací test. Této konzultace se nemusí účastnit studenti, kteří ji již absolvovali v rámci předchozího studia.

 

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků - organizační pokyny

Vážené studentky, vážení studenti,

pro ty z Vás, kteří požádali o dopravu na slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků, jsme objednali autobus, který Vás přiveze do Vodňan a odveze i zpět do Českých Budějovic.

AUTOBUS odjíždí ve čtvrtek 11.10.2018 v 8:15 hod. z parkoviště u budovy ZR. Sraz o pár minut dříve na parkovišti.

Po imatrikulacích Vás autobus opět doveze do Českých Budějovic. Plánovaný příjezd mezi 11:00 a 12:00 hod.

Pokud jste si dopravu zajistili sami (ale na zápisu jste si o naši dopravu požádali), dejte prosím, vědět studijnímu pracovišti, že se dopravíte do Vodňan a zpět sami. A naopak: pokud jste se rozhodli až dodatečně, že se imatrikulací bude účastnit, nebo že od nás potřebujete zajistit dopravu, dejte též urychleně vědět.

Pro ty z Vás, kteří se do Vodňan i zpět dopravují sami: Imatrikulace se koná v budově MEVPISu, Na Valše 207, 389 01  Vodňany. GPS: 49°9'8.269"N, 14°10'41.617"E. Očekáváme Vás nejpozději v 9:00 hod. uvnitř. Auta si ponechte na přilehlých parkovištích.

 

Rektorské volno pro všechny studenty

Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje v úterý 9. října 2018 od 13 hodin pro studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů REKTORSKÉ VOLNO u příležitosti slavnostního zahájení akademického roku 2018/2019 - náhled.
 
 

Imatrikulace studentů 1. ročníků

Vážené studentky a vážení studenti,
 
zveme Vás na slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků. Slavnostní imatrikulace se koná ve čtvrtek 11.10.2018 v 9:30 hod. v budově MEVPISu, Na Valše 207, Vodňany.
 

Informace pro studenty 1. ročníků

Vážení studenti,
 
na tomto odkazu naleznete informace o tom, jak se přihlásit do svého školního emailu (jak zjsitit své přihlašovací údaje) a na portál IS/STAG. V případě, že by se Vám nepodařilo své přihlašovací údaje ze jména a příjmení složit, zajděte v prvním týdnu své výuky na studijní pracoviště a my Vám údaje řekneme.

Rozvrhy na ZS 2018/2019

POZOR! Stále může docházet k drobným změnám v rozvrzích!
 
studium forma obor ročník aktualizováno
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník
01.10.2018
2. ročník  01.10.2018
3. ročník   01.10.2018
Rybářství 1. ročník   01.10.2018 
2. ročník  25.10.2018
3. ročník  04.10.2018
kombinovaná Rybářství 1. ročník  01.11.2018 
2. ročník  01.10.2018 
3. ročník 16.09.2018
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník 16.09.2018 
2. ročník 01.10.2018 
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník 16.09.2018 
2. ročník 01.10.2018 

 

Zápis do vyšších ročníků

Vážení studenti,
 
v prvním zářijovém týdnu bude probíhat zápis studentů do vyšších ročníků. Dojde ke kontrole stavu kreditů, včetně případného dozapsání zkoušek dle indexu do STAGu. Zkontrolujte si, zda máte všechny splněné předměty zapsané v indexu - v případě, že nikoliv, sežeňte si zápisy, jinak budeme muset zapsat předmět jako nesplněný.
Všechny předměty, které jste si zapsali v předzápise na nový akademický rok 2018/2019 si zapište do indexu, a to na novou stránku indexu - jedná se o nový akademický rok - včetně vyplnění hlaviček na každé stránce, kde zapíšete jakýkoliv předmět.
Dostavte se k zápisu v termínu od 3. - 7. 9. 2018, a to v časech 8 - 11 a 13 - 14:30.
V případě, že se nedostavíte k zápisu (a to ani na základě zplnomocnění jiné osoby), bude s Vámi zahájeno správní řízení ve věci neprovedení zápisu do dalšího akademického roku.

Předzápis na AR 2018/2019

Od 28.5.2018 do 22.6.2018 bude otevřený předzápis předmětů na akademický rok 2018/2019. Zapište si předměty na ZS i LS, které chcete studovat!

Prosím, věnujte pozornost předběžnému zápisu předmětů na příští akademický rok. Povinné předměty si zapište všechny. Z ostatních předmětů si můžete vybírat jak ty, které mají rozvrh, tak i ty, které ho nemají. V případě dostatečného zájmu studentů budou předměty dorozvrhovány! V případě malého zájmu studentů se předměty, které jsou již rozvrhovány, vůbec neotevřou!

Odevzdání indexů

Studenti přihlášení k SZZ nechť do 1.6.2018 odevzdají své indexy na studijní oddělení pro kontrolu splnění podmínek studijního plánu.

SHV

Od 21.5.2018 8:00 do 3.6.2018 23:59 bude opět spuštěno SHV, které je povinné pro všechny studenty. Prosím, věnujte SHV dostatek pozornosti a vyplňte jej včas.

Odevzdání BP/DP

Studenti přihlášení k SZZ musí nejpozději do 4.5.2018 odevzdat své bakalářské/diplomové práce. Zadávací protokoly jsou k vyzvednutí na studijním oddělení.

SHV

Od 23.4.2018 do 6.5.2018 je spuštěno SHV pro končící ročníky. Vyplnění je podmínkou pro připuštění k SZZ. Prosím, nezapomínejte na vyplnění komentářů, ať to má co nejlepší vypovídací hodnotu.

Děkanské volno

Vážení studenti,
 
dne 30.4.2018 je dle harmonogramu akademického roku 2017/2018 vyhlášené děkanské volno.

Setkání studentů vyšších ročníků bakalářského studia a všech studentů magisterského studia s vedením FROV JU

Vážení studenti,

dne 26.3.2018 proběhne jako každoročně setkání studentů s vedením FROV JU. Účast na setkání je povinná pro všechny prezenční studenty! Ti z Vás, kteří máte v tuto dobu výuku, bude o chvíli posunuta. Změna výuky je s vyučujícími zařízena.

Setkání proběhne tedy 26.3.2018 od 12:20 do 13:15 na budově ZR v učebně R1. Kdo se nezúčastní, bude muset vedení podat vysvětlení, z jakého důvodu se tak stalo.

Zrušení KAF

Dne 13.3.2018 je zrušena výuka předmětu KAF. O jejím nahrazení budou studenti informování vyučujícím.

Přihláška k SZZ

Studenti, kteří chtějí jít letos k SZZ, nechť podají nejpozději do 19.3.2018 přihlášku k SZZ. Formulář naleznete v sekci Pro studenty. Přihlášku odevzdávejte vyplněnou s jedním povinně volitelným předmětem na studijní pracoviště.

Zrušení AJB2 a AJB6

Z důvodu služební cesty bude 8.3.2018 zrušena výuka předmětu AJB2 a AJB6. Výuka předmětu AJB2 bude nahrazena následně další týden v úterý 13.3.2018 od 14:05. Nahrazení výuky AJB6 bude po domluvě se studenty přesunuto na jiný termín.

Kontrola 20 kreditů za ZS

Studenti prvních ročníků jsou povinni předložit do 2.3.2018 své indexy pro kontrolu získaných 20 kreditů za ZS.

Zrušení výuky AJB4

Z důvodu služební cesty odpadá ve středu 21.2.2018 výuka předmětu AJB4. Hodina proběhne v náhradním termínu po dohodě se studenty.

Změna místnosti AJB2

Výuka předmětu AJB2 se přesouvá z místnosti R1 do R2.

Zrušení výuky CHTRF

Z důvodu nemoci prof. Kouřila odpadá i tento týden (19.-23.2.2018) výuka předmětu Chov teplomilných ryb.

Zrušení výuky ANM2, ANM4 a CHTRF

Z důvodu nemoci vyučujících je pro první týden letního semestru zrušena výuka shora uvedených předmětů. Výuka začne o týden později.

Rozvrhy na LS 2017/2018

studium forma obor ročník aktualizováno
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník 8..2.2018
2. ročník 8.2.2018
3. ročník 8.2.2018
Rybářství 1. ročník 8.2.2018
2. ročník 8.2.2018
3. ročník 8.2.2018
kombinovaná Rybářství 1. ročník 8.2.2018
2. ročník 14.2.2018
3. ročník 8.2.2018
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník 8.2.2018
2. ročník 8.2.2018
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník 8.2.2018
2. ročník 8.2.2018

Elektronický předzápis na LS 2017/2018

Od 4. 2. 2018 do 9. 2. 2018 (23:59) bude spuštěný elektronický předzápis předmětů na LS 2017/2018. Zkontrolujte si, prosím, zda máte ve STAGu zapsané všechny předměty, které chcete v LS studovat, případně pokud jste v ZS nesplnili podmiňující, navazující si odepište. Nezapomeňte uložit veškeré změny!

SHV

Vážení studenti,
od středy 24.1.2018 (12:00) do pondělí 29.1.2018 (12:00) bude otevřeno SHV za ZS. Ti z Vás, kteří ještě nehodnotili, učiňte tak bezodkladně! V případě nesplnění této povinnosti v uvedeném termínu se vystavujete riziku, že od 29.1.2018 nezískáte již žádný zápočet ani zkoušku, a to až do konce Vašeho studia na FROV JU (viz Rozhodnutí děkana 6/2015).

Elektronický předzápis na LS 2017/2018

Od 7.1.2018 do 26.1.2018 bude spuštěný elektronický předzápis předmětů na LS 2017/2018. Zkontrolujte si, prosím, zda máte ve STAGu zapsané všechny předměty, které chcete v LS studovat, případně pokud jste v ZS nesplnili podmiňující, navazující si odepište. Nezapomeňte uložit veškeré změny!

Studentské hodnocení výuky (SHV)

Vážení studenti,
 
upozorňujeme Vás, že bude opět spuštěno SHV - Studentské hodnocení výuky. Toto hodnocení je povinné pro všechny studenty FROV JU! SHV bude spuštěné od 4.1. od 20:00 do 21.1.2018 do 23:59. Kdo tuto svou povinnost nesplní, nemá nárok na získání jakéhokoliv zápočtu ani zkoušky, tudíž jeho studium pak bude pro nesplnění podmínek ukončeno. Dejte si, prosím, na tuto svou povinnost pozor! Vyplnění SHV Vám zabere max. 5 minut času!
 
 
 

Přejeme všem studentům a kolegům krásné prožití svátků vánočních, hodně pohody a klidu a do roku 2018 hodně zdraví a štěstí!

 

Zrušení úředních hodin

Dne 12. 12. 2017 jsou zrušené úřední hodiny studijního oddělení. Děkujeme za pochopení.

Indexy k vyzvednutí

Vážení studenti, vaše indexy jsou připraveny k vyzvednutí na studijním oddělení. Můžete si je vyzvednout v úředních hodinách.

Zrušení úředních hodin

Dne 6. 12. 2017 jsou zrušené úřední hodiny studijního oddělení. Děkujeme za pochopení.

Přesun výuky AJB3 dne 27.11.2017

Vážení studenti,
 
výuka angličtiny AJB3 se dne 27.11.2017 posouvá o 45 minut, tzn. výuka začíná ve 12:15 a končí ve 13:45.

Imatrikulace

Dne 5.10.2017 se na vzdělávacím středisku MEVPIS FROV JU konají imatrikulace pro studenty 1. ročníků bakalářského studia (v prezenční formě).
Odjezd je z parkoviště za menzou (před budovou Ekonomické fakulty), a to v 8:00. Na nikoho se nečeká!!! Po skončení imatrikulací řidič autobusu odveze studenty zpět na parkoviště k menze.
Ti, kteří uvedli, že se na místo konání dostanou po vlastní ose, nechť se na mlýn dostaví nejpozději do 8:45, a to do 1. patra do velké zasedací místnosti.
Adresa: Na Valše 207, 389 01 Vodňany
 
Všichni účastníci slavnostních imatrikulací přijdou ve společenském oděvu a vhodné obuvi!
 
Výuka je pro studenty 1. ročníků v tento den zrušena.

Zrušení výuky ZGRF

Dne 5.10.2017 bude zrušena výuka předmětu Základy genetiky a reprodukce ryb, a to z důvodu konání slavnostních imatrikulací a promocí. Výuka začíná tedy ve čtvrtek 12.10.2017.

Rozvrhy na ZS 2017/2018

studium forma obor ročník aktualizováno
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník 26.9.2017
2. ročník 26.9.2017
3. ročník 26.9.2017
Rybářství 1. ročník 26.9.2017
2. ročník 26.9.2017
3. ročník 26.9.2017
kombinovaná Rybářství 1. ročník 26.10.2017
2. ročník 26.9.2017
3. ročník 26.9.2017
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník 26.9.2017
2. ročník Aktualizováno 10.10.2017
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník Aktualizováno 8.10.2017
2. ročník Aktualizováno 8.10.2017

Rozřazovací test AJ pro studenty 1. Ryba-P a 1. Ochrana

První hodina předmětu AJB1 proběhne v úterý 3.10.2017 ve třídě ZR-R1 (budova Na Sádkách) od 13.15 h. Tato hodina je pro všechny zapsané studenty povinná (vyjma závažných zdravotních či osobních důvodů). Studenti nejprve obdrží obecné informace o předmětu Anglický jazyk, poté absolvují rozřazovací test.“

Zápis do dalšího akademického roku

Všichni studenti vyšších ročníků mají povinnost provést předzápis předmětů na zimní semestr pro akademický rok 2017/2018. Zároveň v prvním zářijovém týdnu od 5.-7.9.2017 se dostaví na studijní pracoviště s indexem ke kontrole splněných předmětů za AR 2016/17 a kontrole zapsaných předmětů na nový AR.

2. kolo předzápisu na AR 2017/2018

Všichni studenti jsou povinni udělat předzápis všech předmětů na akademický rok 2017/2018! Předzápis bude spuštěný od 21.8.2017 do 2.9.2017. Věnujte, prosím, této své povinnosti velkou pozornost!

Zveřejnění posudků bakalářských a diplomových prací

Na STAGu byly zveřejněny posudky bakalářských a diplomových prací. Rovněž upozorňujeme studenty a studentky posledních ročníků, že musí do středy 31. 5. 2017 odevzdat index, jinak nebudou připuštěni k SZZ.

Předběžný zápis do dalšího ročníku ("předzápis")

Předzápis je na FROV spuštěn od 28. 5. 2017 (od 8:00) do 2. 7. 2017 (do 23:59). Předzápis je povinný pro všechny studenty a slouží k upřesnění studovaných předmětů v následujícím akademickém roce 2017/2018, ovšem pouze pro zimní semestr!
Neprovedení předzápisu může vést k ukončení Vašeho studia pro nesplnění povinností daných studijním programem. V případě jakýchkoliv potíží s provedením předzápisu kontaktujte neprodleně studijní pracoviště, které je Vám v úředních hodinách k dispozici.

SHV

Do 5. 6. 2017 je opět otevřeno Studentské hodnocení výuky. Jeho vyplnění je povinností každého studenta. Nevyplnění SHV může vést až k ukončení studia.

SHV

Pro studenty končících ročníků je od úterý 2.5.2017 do úterý 18.5.2017 otevřeno studentské hodnocení výuky. Ten, kdo nesplní tuto povinnost, nemusí být, pro nesplnění povinnosti vyplývající ze SZŘ, připuštěn k SZZ. Myslete na to!

DĚKANSKÉ VOLNO

Dne 19. 4. 2017 od 9:30 do 13:00 hod. je pro studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v souvislosti se shromážděním akademické obce vyhlášeno děkanské volno. Více informací zde.

DĚKANSKÉ VOLNO

Dne 5. 4. 2017 od 13:00 hod. je pro studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v souvislosti se shromážděním akademické obce za účelem představení kandidátů na děkana FROV JU vyhlášeno děkanské volno.

Přihlášení k SZZ

Do 20. 3. 2017 je možné se přihlásit ke státním závěrečným zkouškám. Tiskopis je k dispozici ke stažení v sekci Pro studenty.

Setkání studentů s vedením FROV JU

Dne 22. 3. 2017 se uskuteční každoroční setkání studentů s vedením FROV JU. Setkání proběhne na učetbně ZR-R1. Setkání pro studenty Bc. studia bude od 11:30 - 12:15 a pro NMgr. studenty od 12:15-13:00. Výuka ANM2 bude od 13:30-15:00. Setkání je povinné pro všechny studenty prezenčního studia!

Kontrola kreditů za 1. semestr

Do 3. 3. 2017 jsou povinni všichni studenti 1. ročníku (Bc. i NMgr.) předložit na studijním oddělení svůj index ke kontrole získaných kreditů za 1. semestr.

Posunutí výuky ANM2

Z důvodu setkání studentů s vedením FROV JU bude dne 22. 3. 2017 posunuta výuka předmětu ANM2 na 13:30-15:00h.

Zrušení úředních hodin

Dne 21.2.2017 jsou z důvodu školení pracovnic studijního pracoviště zrušeny úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.

Elektronický předzápis

Od soboty 4. 2. 2017 (od 8:00 hod) do neděle 12. 2. 2017 (do 23:59 hod) bude otevřený elektronický předzápis na letní semestr 2016/2017. Předměty, které budete chtít studovat, si zapište, případně které máte zapsané a nechcete plnit, odepište. Předzápis je povinný pro všechny studenty FROV JU!
 

Rozvrhy na LS 2016/2017

V tabulce níže jsou k dispozici rozvrhy na letní semestr akademického roku 2016/2017. Upozorňujeme, že se rozvrhy můžou v průběhu měnit!!! Sledujte proto webové stránky, kde budeme aktualizovat rozvrhy (změny poznáte podle data v závorce za rozvrhem).
 
studium forma obor ročník aktualizováno dne
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník 8. 2.2017
2. ročník 3. 2.2017
3. ročník 30. 1.2017
Rybářství 1. ročník 8. 2.2017
2. ročník 10. 2.2017
3. ročník 30. 1.2017
kombinovaná Rybářství 1. ročník 30. 1.2017
2. ročník 30. 1.2017
3. ročník 30. 1.2017
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník 30. 1.2017
2. ročník 8. 2.2017
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník 16. 2.2017
2. ročník 7. 2.2017
 

SHV

Upozorňujeme studenty, že od pátku 20.1.2017 od 12:00 hodin do 29.1.2017 do 23:59 hodin je znovu otevřené SHV. Kdo jej nevyplní ani po této výzvě, nedostane žádný zápočet ani zkoušku! Upozroňujeme, že je toto povinnost každého studenta!!!!

Změna zkouškových místností na pátek 13.1.2017

Z důvodu konání Dne otevřených dveří v pátek 13.1.2017 byly přesunuty zkoušky z budovy ZR do jiných místností. Prosím, ujistěte se přes IS/STAG, kam zkouška, na kterou jste přihlášeni, byla přesunuta!!!!

Elektronický předzápis

Od neděle 8.1.2017 (od 8:00 hod) do pátku 20.1.2017 (do 12:00 hod) a od soboty 4.2.2017 (od 8:00 hod) do neděle 12.2.2017 (do 24:00 hod) bude otevřený elektronický předzápis na letní semestr 2016/2017. Předměty, které budete chtít studovat, si zapište, případně které máte zapsané a nechcete plnit, odepište. Předzápis je povinný pro všechny studenty FROV JU!

SHV - Studentské Hodnocení Výuky

Vážení studenti,
 
upozorňujeme Vás, že v zápočtovém týdnu bude opět spuštěno SHV - Studentské hodnocení výuky. Toto hodnocení je povinné pro všechny studenty FROV JU! SHV bude spuštěné od 2. - 15.1.2017. Kdo tuto svou povinnost nesplní, nemá nárok na získání jakéhokoliv zápočtu ani zkoušky, tudíž jeho studium pak bude pro nesplnění podmínek ukončeno. Dejte si, prosím, na tuto svou povinnost pozor! Vyplnění SHV Vám zabere max. 5 minut času!

Výuka 1. ročníku NMgr. kombi studia

Vážení studenti,
 
z důvodu pracovní cesty prof. Kouřila do zahraničí, bude v pátek 2.12.2016 výuka prohozena. Celý den bude probíhat konzultace z předmětu Aplikovaná hydrobiologie 2 s Ing. Martinem Bláhou, Ph.D. Výuka začíná v 9:00 a končit bude cca kolem 16:00. Dostavte se, prosím, standardně do učebny RH1 na Husovu třídu. Chov lososovitých bude odučen 6.1.2017 namísto Aplikované hydrobiologie.

Prohození výuky - Rybářství kombi 2. ročník

25.11.2016 dojde k prohození předmětů Ekotoxikologie a Základy genetiky ryb. Výměna je pouze v rámci dne, tzn. že se bude začínat s ETOXK a končit se ZGRK.

Výuka ZVOSK

Dne 9.12.2016 proběhne pro studenty 3. ročníku bakalářského studia oboru Rybářství celodenní konzultace z předmětu ZVOSK. Výuka začíná v 8:50 a končit bude cca kolem 16:00.

Výuka COVF odpadá

V pondělí 14.11.2016 odpadá výuka předmětu Čištění odpadních vod.

Rektorské volno

V pátek 18.11.2016 je vyhlášené rektorské volno.

Výuka ZPRF odpadá

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 odpadá výuka předmětu Zpracování ryb.

IMATRIKULACE

Dne 6.10.2016 se konají imatrikulace studentů prvních ročníků. Studenti, kteří chtěli zajistit odvoz do Vodňan od fakulty, nechť se dostaví v 7:45 na parkoviště u menzy, odkud bude odjezd do Vodňan. Ti, kteří jedou po vlastní ose, nechť se dostaví na místo konání NEJPOZDĚJI do 8:45!!!

První výuka předmětu ZPRACOVÁNÍ RYB odpadá

Dne 6. 10. 2016 odpadá výuka předmětu Zpracování ryb. První výuka začne o týden později dle rozvrhu - tzn. ve čtvrtek 13. 10. 2016.

Děkanské volno pro studenty 1. ročníků Bc. studia

Dne 6.10.2016 je z důvodu imatrikulací a promocí vyhlášené děkanské volno pro studenty 1. ročníků bakalářského studia oborů Rybářství a Ochrana vod.

První výuka předmětu RYBÁŘSTVÍ odpadá

Dne 4.10.2016 odpadá výuka předmětu Rybářství. První výuka začne o týden později dle rozvrhu - tzn. v úterý 11.10.2016 od 12:20 v učebně R1.

První výuka předmětu ZGRF odpadá

Dne 6.10.2016 odpadá výuka předmětu Základy genetiky a reprodukce ryb z důvodu imatrikulací studentů 1. ročníků. Výuka bude zahájena o týden později, tedy 13.10.2016.

Úvodní hodina AJ - rozdělovací test z Anglického jazyka pro studenty 1. ročníků Bc. studia

Úvodní hodina AJ pro studenty 1. ročníků bude rozdělovací test. Tento rozdělovací test proběhne ve středu 5.10.2016 mezi 8:00 - 12:00 v učebně R4 podle rozdělení - test pro jednu skupinu trvá 60 minut. Studenti budou rozděleni do 4 skupin po 20. Rozdělení, kdo, kdy a v jaké skupině bude, proběhne v pondělí před první vyučovací hodinou, tedy kolem 8. hodiny ranní (Rybáři na budově ZR, v učebně R1 a Ochranáři na budově RH, v učebně RH2).

Informace pro studenty ohledně předmětu Odborný seminář 1 

První hodina předmětu Odborný seminář 1 pro bakalářské studium proběhne 17.10.2016 od 9:45 do 11:20 v budově ZR v učebně R3. Na této hodině se domluvíte na dalších podrobnostech. Účast na semináři je povinná!

Rozvrhy na ZS 2016/2017

V tabulce níže jsou k dispozici rozvrhy na zimní semestr akademického roku 2016/2017. Upozorňujeme, že se rozvrhy můžou v průběhu měnit!!! Sledujte proto webové stránky, kde budeme aktualizovat rozvrhy (změny poznáte podle data v závorce za rozvrhem)
studium forma obor ročník aktualizováno dne
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník 3.10.2016
2. ročník 3.10.2016
3. ročník 7.10.2016
Rybářství 1. ročník 3.10.2016
2. ročník 3.10.2016
3. ročník 3.10.2016
kombinovaná Rybářství 1. ročník 3.10.2016
2. ročník 21.11.2016
3. ročník 21.11.2016
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník 3.10.2016
2. ročník 3.10.2016
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník 3.10.2016
2. ročník 3.10.2016

Upřesňující zápis do akademického roku 2016/2017

Od 22. 8. 2016 do 2. 9. 2016 (23:59) bude otevřen upřesňující zápis do dalšího akademického roku 2016/2017. V tomto termínu si dozapište všechny předměty, které chcete studovat v akademickém roce 2016/2017, a to včetně zimního i letního semestru!

Zápisy vyšších ročníků do akademického roku 2016/2017

Všichni studenti, kteří postoupili do dalšího ročníku studia, jsou povinni přijít na studijní pracoviště a udělat zápis do dalšího akademického roku 2016/2017. Bez tohoto Vám nebude umožněno další studium.
Termíny jsou uvedeny v tabulce níže.
 
zápisy vyšších ročníků datum čas
bakalářské studium (Ochrana vod i Rybářství) 2. ročník 6.9.2016 9:00 - 11:30 13:00 - 14:00
3. ročník 7.9.2016 9:00 - 11:30 13:00 - 14:00
ostatní ročníky 7.9.2016 13:00 - 14:00    
navazující magisterské studium 2. ročník 8.9.2016 9:00 - 11:30
ostatní ročníky 8.9.2016 13:00 - 14:00
kombinované studium všechny ročníky 9.9.2016 9:00 - 13:00 nebo nejpozději na první konzultaci do 8:00
 
U zápisu bude provedena kontrola zápočtů a zkoušek a jejich zápisů v indexu a na STAGu a dále pak kontrola předmětů zapsaných v elektronickém předzápisu a indexu.
Zápisový list si můžete buď stáhnout zde a nebo vyplnit až na studijním pracovišti.
 
Pro rychlejší "odbavení", prosíme, o řádné zapsání VŠECH PŘEDMĚTŮ na akademický rok 2016/2017 v indexu tak, aby předměty v indexu korespondovaly s předměty ve STAGu.
Upozorňujeme, že předměty, u nichž nemáte zapsanou zkoušku či zápočet v indexu, avšak na STAGu ano, tak Vám ze STAGu budou tyto známky (zápočty) vymazány, nebo si jejich zápis do indexu do dne zápisu stihnete zajistit.
 
Prosím věnujte této věci velkou pozornost s dostatečným předstihem.
 
Nesplnění zápisu znamená nepřipuštění do dalšího akademického roku!

Předběžný zápis do dalšího ročníku ("předzápis")

Předzápis je na FROV spuštěn od 29.5.2016 (od 8:00) do 30.6.2016 (do 23:59). Předzápis je povinný pro všechny studenty a slouží k upřesnění studovaných předmětů v následujícím akademickém roce 2016/2017, a to jak na zimní, tak na letní semestr!
Neprovedení předzápisu může vést k ukončení Vašeho studia pro nesplnění povinností daných studijním programem. V případě jakýchkoliv potíží s provedením předzápisu kontaktujte neprodleně studijní pracoviště, které je Vám v úředních hodinách k dispozici.
 

SHV

Od 11.5.2016 je otevřené Studentské hodnocení výuky pro všechny studenty. Vyplnění SHV je povinné pro všechny studenty!

SHV (pro studenty končících ročníků)

Od 25. 4. 2016 do 8. 5. 2016 je otevřeno Studentské hodnocení výuky pro studenty končících ročníků. Všichni studenti jsou povinni toto vyplnit. SHV se vyplňuje přes https://frov.shv.jcu.cz/
 

PODMÍNKY ZKOUŠKY A ZÁPOČTU Z ANGLICKÉHO JAZYKA PREZENČNÍ FORMA

Výuku i přezkušování z předmětu povede Mgr. Vlčková. Pro úspěšné zakončení předmětu platí podmínky a pravidla stanovené na začátku semestru Mgr. Buštovou. Prosím, připomeňte si v portálu IS/STAG a ve Sdělení proděkana pro pedagogickou činnost č. 1/2015 (http://www.frov.jcu.cz/files/pro_studenty/sdeleni_prodekana/SP_%C4%8D__1-2015_Podm%C3%ADnky_pro_z%C3%ADsk%C3%A1n%C3%AD_z%C3%A1po%C4%8Dt%C5%AF_a_zkou%C5%A1ek_z_p%C5%99edmtu_Anglick%C3%BD_jazyk_____.pdf), za jakých podmínek můžete získat zápočet/zkoušku (test, prezentace, překlad odborného článku…)! Na termín zápočtového testu i zkoušky jste povinni se dopředu přihlásit v portálu IS/STAG.

Termíny zápočtového testu pro 1., 2. ročník:

Budou vypsány 2 termíny. První termín bude v období 9. – 13. 5. 2016, druhý termín bude v zápočtovém týdnu, tedy v období 16. – 20. 5. 2016.

Termíny zápočtového testu pro končící ročníky:

Budou vypsány 2 termíny. První v období 18. – 22. 4. 2016, druhý termín v zápočtovém týdnu, tedy v období 25. – 29. 4. 2016.

Termíny zápočtových testů i zkoušky budou vypsány v portálu IS/STAG, prosím, hlídejte si termíny a přihlaste se na ně!

V případě, že jste úspěšně splnili Quick placement test a chcete si jej nechat uznat namísto zápočtového testu, dostavte se též na některý ze zápočtových termínů (neregistrujte se na termín, pouze se dostavte)!

ZRUŠENÍ VÝUKY PŘEDMĚTU NAREX

Dne 6.4.2016 odpadá výuka předmětu Návrh, analýza a realizace experimentu pro prezenční formu studia.

REKTORSKÉ VOLNO

V souvislosti s představováním kandidátů na rektora je na 1.3.2016 vyhlášeno od 13 hodin rektorské volno. Dopolední výuka probíhá beze změn. Více informací zde.
STUDIJNÍ PRACOVIŠTĚ BUDE UZAVŘENO.

SETKÁNÍ STUDENTŮ S DĚKANEM

Vážené studentky a vážení studenti,
zveme Vás na každoroční setkání studentů s děkanem fakulty, a to  v těchto termínech:
Úroveň a forma studia Ročník a obor Datum setkání Čas
bakalářské, prezenční 1. r. Rybářství, Ochrana vod Po 22.02.2016 11:30-12:15
bakalářské, prezenční 2. a 3. r. Rybářství, Ochrana vod Po 22.02.2016 13:15-14:00
navaz. magisterské, prezenční oba ročníky Rybářství a ochrana vod Po 22.02.2016
12:20-13:05
 
Očekáváme účast všech studentů a studentek! Předmět AJB4 se v daném dni bude vyučovat od 14:05 do 15:45 hod.
Setkání bude v budově ZR - učebně R1.

ROZVRHY na LS

PREZENČNÍ FORMA STUDIA:
bakalářské studium, prezenční forma, 1. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
bakalářské studium, prezenční forma, 2. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
bakalářské studium, prezenční forma, 3. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
 
bakalářské studium, prezenční forma, 1. ročník OCHRANA VOD: rozvrh
bakalářské studium, prezenční forma, 2. ročník OCHRANA VOD: rozvrh
bakalářské studium, prezenční forma, 3. ročník OCHRANA VOD: rozvrh
 
navaz. mag. studium, prezenční forma, 1. ročník RYBÁŘSTVÍ A OCHRANA VOD: rozvrh
navaz. mag. studium, prezenční forma, 2. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
 
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA:
bakalářské studium, kombinovaná forma, 1. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh aktualizováno dne 17.2.2016
bakalářské studium, kombinovaná forma, 2. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
bakalářské studium, kombinovaná forma, 3. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
 
navaz. magist. studium, kombinovaná forma, 1. ročník RYBÁŘSTVÍ A OCHRANA VOD: rozvrh
navaz. magist. studium, kombinovaná forma, 2. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
 
 

SHV

Studentské hodnocení výuky bylo prodlouženo do 31.1.2016! Kdo jej nesplní, nemá nárok na získání zápočtu ani zkoušky!

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS NA LS 2015/2016

Od neděle 10.1.2016 od 8:00 bude v portálu IS/STAG otevřen elektronický předběžný zápis do letního semestru. Všichni jste povinni jej udělat! Předzápis bude otevřen do 22.1.2016 do 12:00. Předzápis slouží k upřesnění studovaných předmětu v následujícím semestru - předměty si můžete zapsat/odepsat bez žádosti. V případě, že má předmět otevřen rozvrh, zapisujte se na konkrétní rozvrhovou akci.

SHV

Od pondělí 21. prosince je spuštěné povinné STUDENTSKÉ HODNOCENÍ VÝUKY. Všichni studenti - prezenční i kombinovaní - hodnotí přes IS/STAG! Hodnocení bude uzavřené 17. ledna 2016.

REKTORSKÉ VOLNO

Dne 04.01.2016 od 13:00 hodin je z důvodu představení kandidátů na rektora JU vyhlášeno REKTORSKÉ VOLNO. Dopolední výuka probíhá beze změn. Více informací zde.
STUDIJNÍ PRACOVIŠTĚ BUDE UZAVŘENO.

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA DNE 10. a 11.11.2015 ODPADÁ!

Dne 10. a 11.11.2015 z důvodu nemoci odpadá veškerá výuka anglického jazyka. Týká se zejména AJB1, AJB3, AJN1 a AJN3

ZKRÁCENÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA ERASMUS+

Termín pro podávání žádosti na ERASMUS+ byl zkrácen z 27.11.2015 na 13.11.2015!!! Více informací zde.

REKTORSKÉ VOLNO

Dne 23.11.2015 od 13:00 hodin je z důvodu představení kandidátů na rektora JU vyhlášeno REKTORSKÉ VOLNO. Dopolední výuka probíhá beze změn. Více informací zde.
STUDIJNÍ PRACOVIŠTĚ BUDE UZAVŘENO.

DĚKANSKÉ VOLNO

Dne 16.11.2015 je vyhlášené DĚKANSKÉ VOLNO, proto veškerá výuka spadající na tento den odpadá!
STUDIJNÍ PRACOVIŠTĚ BUDE UZAVŘENO.

ERASMUS+

Dear students,
     based on latest info about canceled activities I am opening the second round for funding of mobility for traineeships in Erasmus+ program for academic year 2015/16.
In case of your interest in using of free capacity by the end of August 2016 contact Mrs. Lucii Kačerovou on e-mail lkacerova@frov.jcu.cz by 27th November 2015.
Enclosures:
1.) cover letter that explains the reasons leading work placement at a foreign university and the expected benefits from
      the stay abroad and term of your stay
2.) The international certificate from the language in which you will be work placement

Jazykové kurzy SPEAK!

Zlepšete své jazykové dovednosti! AISEC pořádá jazykové kurzy, díky nimž se můžete zlepšit v jazyce a poznat kulturu lektorky z Kanady. Více informací zde.

Informace pro studenty ohledně výuky předmětu GASTRONOMIE PRODUKTŮ AKVAKULTURY

Vážení studenti, výuka předmětu Gastronomie produktů akvakultury bude probíhat od úterý 13.10.2015 od 15:00 na budově ZR v učebně R3. Sledujte své rozvrhy na portálu IS/STAG.

Odjezd na imatrikulace

Studenti, kteří se nahlásili studijnímu pracovišti, že chtějí zajistit dopravu na imatrikulace do Vodňan, nechť se dostaví dne 8.10.2015 na parkoviště u Menzy JU (ulice Studentská) v 7:45. Autobus na nikoho nebude čekat, proto se, prosím, dostavte na místo určení včas! Odjezd je v 8:00 a na nikoho se nečeká!!!

Výuka ZGRF 8.10.2015 odpadá!

Z důvodu imatrikulací dne 8.10.2015 odpadá výuka předmětu ZGRF.

Výuka prvních ročníků ve čtvrtek 8.10.2015 odpadá

Upozorňujeme studenty prvních ročníků, že z důvodu imatrikulací výuka ve čtvrtek 8.10.2015 odpadá!

Elektronický předzápis do akademického roku 2015/16

Od pondělí 31.8.2015 od 00:01 do pondělí 7.9.2015 do 23:59 je otevřen předzápis předmětů na akademický rok 2015/16. Zapište si předměty na celý akademický rok, tj. na zimní i letní semestr!

Zápis do akademického roku 2015/2016 - POVINNÝ

Termíny zápisů dle oborů a ročníků:

Zápisy ke studiu jsou POVINNÉ! V případě, že termín zápisu Vám určený Vám nevyhovuje (operace, zahr. cesta apod.), kontaktujte studijní pracoviště. Zápisy probíhají přímo na studijním pracovišti. Můžete přicházet jednotlivě či ve skupinkách. Výkaz o studiu (index) se sebou.

Datum od-do  Ročník  Obor  Forma studia Typ studia
Úterý 8. 9. 2015 9:00-11:00
13:00-15:00
2. ročník  Rybářství prezenční Bakalářské
2. ročník  Rybářství  kombinovaná
2. ročník  Ochrana vod  prezenční
Středa 9. 9. 2015 9:00-11:00
13:00-15:00
 3. ročník  Rybářství  prezenční
 3. ročník  Rybářství kombinovaná
3. ročník  Ochrana vod  prezenční
Čtvrtek 10. 9. 2015 9:00-11:00
13:00-15:00
 2. ročník  Rybářství  prezenční Navazující magisterské
 2. ročník  Rybářství  kombinovaná

 

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že studenti, kteří dosud neodevzdali SHV, mají poslední možnost pro jeho vyplnění do 31.8.2015! Studenti prezenčního studia hodnotí přes on-line systém https://www.shv.jcu.cz/ a studenti kombinovaného studia hodnotí přes formuláře zaslané studijním pracovištěm, případně jsou k dispozici na http://www.frov.jcu.cz/cs/pro-studenty-menu/aktualni-informace-pro-studenty/studentske-hodnoceni-vyuky.

 

Předběžný zápis do dalšího ročníku ("předzápis")

 Předzápis je na FROV spuštěn od 31. 5. 2015 8:00 hod do 26. 6. 2015 12:00 hod. Předzápis je povinný pro všechny studenty a studentky fakulty, kteří nejsou přihlášeni v tomto akademickém roce ke státní závěrečné zkoušce. Končící studenti musejí stihnout ohodnotit výuku před účastí na Státních závěrečných zkouškách!

Neprovedení předzápisu může vést k ukončení Vašeho studia pro nesplnění povinností daných studijním programem. V případě jakýchkoli potíží s provedením předzápisu kontaktujte neprodleně studijní pracoviště! Studijní pracoviště je Vám v jeho úředních hodinách k dispozici.

Podrobnější informace k provedení předzápisu nalezente ve své fakultní emailové schránce.

 

SHV (Studentské hodnocení výuky)

 Až do 21. 6. 2015 je pro Vás ve STAGu otevřeno Studentské hodnocení výuky!  Končící studenti musejí stihnout ohodnotit výuky před účastí na Státních závěrečných zkouškách!
Prodlouženo do 4.7.2015!

 

Aktuální informace pro studenty

 Přidělování ubytování studentům 2. a vyšších ročníků

Koleje a menzy JU zveřejnily informaci o přidělování ubytování v následujícím semestru 2015/16.

Týká se studentů 2. a vyšších ročníků prezenční formy studia včetně navazujícího studia, doktorandů a zahraničních studentů ve standardní době studia prodloužené maximálně o jeden rok k datu 27. 3. 2015. Rovněž se vztahuje i na studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia, pokud již byli k tomuto datu přijati.

Žádosti lze podat elektronicky na adrese: http://koleje.jcu.cz/ po přihlášení do systému AT-Koleje (pouze ze sítě JU nebo přes VPN), popřípadě písemnou formou (formulář je k dispozici na recepci každé koleje, odevzdává se tamtéž) v době od 1. 4. do 30. 4. 2015. Pořadník sestavený na základě kritéria dojezdnosti bude vyvěšený na stránkách http://kam.jcu.cz a na recepci každé koleje v pátek 15. 5. 2015.

Případné dotazy zodpoví kterýkoliv vedoucí kolejí KaM JU.
K1 a K2 Jiří Pražák (K1, 1. patro č. 1, e-mail: prazak@jcu.cz, telefon: 38 777 41 01)
K3 a K4 Eva Neubauerová (K4, přízemí č. 2, e-mail: evan@jcu.cz, telefon: 38 777 44 01)
K5 a K6 Šárka Tůmová (K5, přízemí, e-mail: tumova@jcu.cz, telefon: 38 777 45 01)

Kompletní informace a podmínky pro získání ubytování najdete ZDE.

Převzato z: http://www.jcu.cz/o-univerzite/aktuality/informace-o-pridelovani-ubytovani-studentum-2-a-vyssich-rocniku 

 

Rozvrhy na LS 2014/2015

 
 Typ studia  Ročník  Obor  Forma studia  Odkaz
         Bakalářské  1. ročník  Ochrana vod  prezenční zde
 2. ročník  Ochrana vod  prezenční  zde
 3. ročník  Ochrana vod  prezenční zde
 1. ročník  Rybářství  prezenční zde
 2. ročník  Rybářství  prezenční  zde
 3. ročník  Rybářství  prezenční zde
 1. ročník  Rybářství  kombinovaná zde
 2. ročník  Rybářství  kommbinovaná  zde
 3. ročník  Rybářství  kombinovaná  zde

 

Typ studia  Ročník  Obor  Forma studia  Odkaz
Navazující
magisterské
 1. ročník  Rybářství  prezenční  zde
 2. ročník  Rybářství  prezenční zde
 1. ročník  Rybářství  kombinovaná zde
 2. ročník  Rybářství  kombinovaná zde

 
Pl., 04.02.2015

 

KAŽDOROČNÍ SETKÁNÍ STUDENTŮ S DĚKANEM FAKULTY        

Datum a čas  Ročník – obor Místo konání
23. 2. 2015  v 9 hod. NMgr. studenti – oba ročníky Husova ulice – RH2
25. 2. 2015  v 9 hod. 1. ročník Bc. – oba obory Budova ZR – R1
25. 2. 2015  v 11:30 hod. 2. a vyšší ročníky Bc. – oba obory Budova ZR – R1
6. 3. 2015 v 11:30 hod.  kombinovaní studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia Budova ZR - R1

Účast je pro všechny studenty povinná!

VÝUKA