ZÁPIS DO STUDIA V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020
1. ROČNÍK
 
 
Studium Obor studia Forma studia Datum Čas
 bakalářské  Rybářství  prezenční  10. 9. 2019  9:00
 bakalářské  Rybářství  kombinovaná  10. 9. 2019 13:00
 navazující magisterské  Rybářství a ochrana vod  prezenční  11. 9. 2019 9:00
 navazující magisterské  Rybářství a ochrana vod  kombinovaná  11. 9. 2019 13:00
 bakalářské  Ochrana vod  prezenční  12. 9. 2019  9:00
follow-up Fishery and Protection of Waters combined 12. 9. 2019 13:00
 
 Prosíme, přijďte ve stanovenou dobu. Zápis začíná pro všechny společným úvodem do studia a studijních povinností.