Statistika uchazečů o studium do akademického roku 2018/2019:

Bakalářské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek Přijati Nepřijati Zapsali se
Ekologie a ochrana prostředí B1601 Ochrana vod prezenční ČJ 43 40 3 15
Zootechnika B4103 Rybářství prezenční ČJ 47 47 0 28
Zootechnika B4103 Rybářství kombinované ČJ 26 25 1 20

   Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě dvě kola přijímacího řízení.


Magisterské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet
přihlášek
K přijímacm zkouškám
 se nedostavilo
Přijati bez přijímacích zkoušek Nepřijati Zapsali se
Zemědělská specializace N4106 Rybářství a ochrana  vod prezenční ČJ 14 -- 13 1 11
Zemědělská specializace N4106 Rybářství a ochrana vod kombinovaná ČJ 10 -- 9 1 8
Agricultural Specialization N4106 Fishery and Protection of Waters prezenční AJ 2 -- 0 2 --Doktorské studium - 1. kolo

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet
přihlášek
K přijímacím zkouškám
 se nedostavilo
Přijati Nepřijati Zapsali se
Zootechnika P4103 Rybářství prezenční ČJ 3 -- 3 0 3
Zootechnika P4103

Rybářství

kombinované ČJ 1 -- 1 0 1
Zootechnics P4103 Fishery prezenční AJ 6 -- 5 1 0

 

Doktorské studium - 2. kolo

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet
přihlášek
K přijímacím zkouškám
 se nedostavilo
Přijati Nepřijati Zapsali se
Zootechnika P4103 Rybářství prezenční ČJ 1 1 0 0 0
Zootechnika P4103

Rybářství

kombinované ČJ 0 -- 0 0 0
Zootechnics P4103 Fishery prezenční AJ 10 1 6 3 0