FROV JU RGB NEGATIVE

Statistika uchazečů o studium do akademického roku 2017/2018:

 

Bakalářské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek Přijati Nepřijati Zapsali se
Ekologie a ochrana prostředí B1601 Ochrana vod prezenční ČJ 71 62 9 26
Zootechnika B4103 Rybářství prezenční ČJ 53 49 4 27
Zootechnika B4103 Rybářství kombinované ČJ 32 26 6 19

   Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě dvě kola přijímacího řízení.


Magisterské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet
přihlášek
K přijímacm zkouškám
 se nedostavilo
Přijati bez přijímacích zkoušek Nepřijati Zapsali se
Zemědělská specializace N4106 Rybářství a ochrana  vod prezenční ČJ 15 -- 12 3 10
Zemědělská specializace N4106 Rybářství a ochrana vod kombinovaná ČJ 5 -- 4 1 4
Agricultural Specialization N4106 Fishery and Protection of Waters prezenční AJ 5 -- 5 0 0

 

Doktorské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet
přihlášek
K přijímacím zkouškám
 se nedostavilo
Přijati Nepřijati Zapsali se
Zootechnika P4103 Rybářství prezenční ČJ 21 -- 12 9 1
Zootechnika P4103

Rybářství

kombinované ČJ 1 -- 0 0 0
Zootechnics P4103 Fishery prezenční AJ 0 -- 0 0 0

 

Statistika uchazečů o studium do akademického roku 2018/2019:

Doktorské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet
přihlášek
K přijímacím zkouškám
 se nedostavilo
Přijati Nepřijati Zapsali se
Zootechnika P4103 Rybářství prezenční ČJ 9 -- 8 1 0
Zootechnika P4103

Rybářství

kombinované ČJ 1 -- 1 0 0
Zootechnics P4103 Fishery prezenční AJ 0 -- 0 0 0

 

 

 

 
 

 

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech