FROV JU RGB NEGATIVE

Statistika uchazečů o studium do akademického roku 2016/2017:

 

Bakalářské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek Přijati Nepřijati Zapsali se
Ekologie a ochrana prostředí B1601 Ochrana vod prezenční ČJ 72 67 5 33
Zootechnika B4103 Rybářství prezenční ČJ 63 60 3 37
Zootechnika B4103 Rybářství kombinované ČJ 40 31 9 22

   Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě dvě kola přijímacího řízení.


Magisterské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet
přihlášek
K přijímacm zkouškám
 se nedostavilo
Přijati bez přijímacích zkoušek Nepřijati Zapsali se
Zemědělská specializace N4106 Rybářství a ochrana  vod prezenční ČJ 19 -- 17 2 12
Zemědělská specializace N4106 Rybářství a ochrana vod kombinovaná ČJ 15 -- 14 1 14
Agricultural Specialization N4106 Fishery and Protection of Waters prezenční AJ 0 -- 0 0 0Doktorské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet
přihlášek
K přijímacím zkouškám
 se nedostavilo
Přijati Nepřijati Zapsali se
Zootechnika P4103 Rybářství prezenční ČJ  15 -- 13 2 10
Zootechnika P4103

Rybářství

kombinované ČJ 0 -- 0 0 0
Zootechnics P4103 Fishery prezenční AJ 0 -- 0 0 0

 

 

 

 
 

 

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech