PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AK. R. 2019/2020 - 2. kolo
 
Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2019/2020 upravuje Opatření děkana č. 9/2019 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2019/2020
 
 Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2019/2020 upravuje Opatření děkana č. 31/2018 Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020