FROV JU RGB NEGATIVE
JAK PODAT PŘIHLÁŠKU A POPLATEK
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AK. R. 2017/2018
 
Formulář přihlášky ke stažení:
Přihláška ke studiu bakalářského studijního oboru zde
Přihláška ke studiu magisterského studijního oboru zde
Přihláška ke studiu magisterského studijního oboru vyučovaného v anglickém jazyce zde
Přihláška ke studiu doktorského studijního oboru zde
Přihláška ke studiu doktorského studijního oboru v anglickém jazyce zde

Do kdy zaslat přihlášku ke studiu:
Přihlášky do bakalářského nebo magisterského studia zasílejte do 31.3.2017. Pokud chcete přihlášku donést osobně, přineste ji v úředních hodinách, příp. mimo úřední hodiny po předchozí domluvě, na adresu: Na Sádkách 1780, České Budějovice (kampus JU, zastávka MHD "Jihočeská univerzita").
Přihlášky do doktorského studia zasílejte do 19.5.2017. Rozhoduje razítko na poštovní obálce.

Kam zaslat vyplněnou přihlášku?
pro bakalářské + magisterské studium pro doktorské studium
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav akvakultury, studijní pracoviště
Na Sádkách 1780
370 05  České Budějovice
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
studijní pracoviště
Zátiší 728/II
389 01 Vodňany
Pozn. V případě, že chcete přihlášku donést osobně,
doneste ji v úředních hodinách (popř. mimo úřední hodiny
po předchozí domluvě) na studijní pracoviště na výše uvedenou adresu.
Úřední hodiny a jejich změny jsou uvedeny zde.
 
 
Jakou přihlášku použít? Kde seženu formulář přihlášky?
1) pro přihlášení do  bakalářského studia využijte standardní formulář Přihláška ke studiu. Tento formulář lze stahnout zde, zakoupit v prodejnách SEVT, ve většině papírnictví, popř. získat přímo na studijním pracovišti Fakulty rybářství a ochrany vod JU – na vyžádání možno formulář přihlášky zaslat poštou; Dále můžeš využít on-line aplikaci na http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/e-prihlaska/e_prihl_info_reg, z které pak přihlášku vytiskni, a do 31. března 2017 přihlášku spolu s přílohami zašli na adresu fakulty
2) pro přihlášení do navazujícího magisterského studia (2-leté) využijte upravený formulář přihlášky – ke stažení zde; pro anglickou verzi zde
3) pro přihlášení do doktorského studia využijte tento formulář přihlášky – ke stažení zde.

Jak zaplatit:

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením musí být zaplacen v době podání přihlášky, a to nejlépe bankovním převodem.

Není nutné s přihláškou zasílat doklad o zaplacení. V případě problémů s platbou budou uchazeči vyzváni, aby zaplacení poplatku za přijímací řízení doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek složenky apod.).

 
Hlásí-li se uchazeč na více oborů či forem studia, může poplatky za všechny své přihlášky zaplatit jedním příkazem/složenkou.
 
Poplatek za podání jedné přihlášky Kč 500,-
Název banky    ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu    104725778/ 0300
Konstantní symbol pro bezhotovostní platby    378
Konstantní symbol (pro složenku)    379
Variabilní symbol 6020109
Specifický symbol    celé rodné číslo uchazeče bez lomítka (tzn. všech 10 číslic)
IBAN    CZ20 0300 0000 0001 0472 5778
BIC kód (BIC - SWIFT CODE)   CEKOCZPP
   

Informace pro uchazeče ze Slovenské republiky:

Protože při provádění platby do zahraničí (do České republiky) nelze ve formuláři uvést údaj Variabilní symbol, který zajišťuje dodání Vaší platby fakultě, na kterou se hlásíte, doporučujeme tento postup:
Platbu proveďte u některé slovenské pobočky Československé obchodní banky a v jejím formuláři pro zahraniční platby napište příslušný variabilní symbol fakulty, na kterou se hlásíte, do kolonky pro „účel platby“.
Nezapomeňte Vaši kopii formuláře uschovat pro reklamace.
 
Doklad o zaplacení:
Není třeba dokládat. V případě problémů s platbou budou uchazeči vyzváni, aby zaplacení poplatku za přijímací řízení doložili (výpis z účtu, potvrzení banky o bankovním převodu, ústřižek složenky apod.).
Hlásí-li se uchazeč na více oborů či forem studia, může poplatky za všechny své přihlášky zaplatit jedním příkazem/složenkou. 

Akademický rok:

2017/2018

Forma  studia:
Do přihlášky vyplňte dle oboru, na který se hlásíte.
Prezenční - denní studium;
Kombinovaná - zhruba 6 x až 8 x za semestr probíhají v jednom dni (obvykle pátek) "konzultace";pouze některé obory;
Distanční – na Fakultě rybářství a ochrany vod JU není nabízeno.

Název studijního oboru:
V přihlášce ke studiu na vysoké škole je nutné uvést název studijního oboru. Pokud se uchazeči hlásí na více oborů (resp. forem studia), jsou povinni podat na každý studijní obor a formu studia (prezenční studium, kombinované studium) samostatnou přihlášku.
 
KKOV vystudované střední školy a oboru:
Oboje obvykle k nalezení na vysvědčeních ze střední školy
 
Prospěch podle výročních vysvědčení (týká se přihlášek do bakalářského studia):
Nezáleží, zda se k nám hlásíte přímo ze střední školy, nebo už nějakou dobu pracujete či studujete jinde, vždy musíte doložit ověřené kopie výročních vysvědčení z posledních 4 ročníků absolvované střední školy. Toto platí i v případě studia na odborných školách s nástavbou. Kdo nedodá všechny výsledky studia za poslední 4 roky studia na střední škole, bude z přijímacího řízení vyřazen.
 
Studijní průměr (týká se pouze přihlášek do magisterského studia, oboru Rybářství a ochrana vod):
Jedná se o vážený studijní průměr!!! Vážený studijní průměr z bakalářského studia musí být ověřen (razítkem a podpisem studijního oddělení absolvované vysoké školy).
V případě, že jste v posledním ročníku bakalářského studia Rybářství nebo Ochrany vod a jste studenty FROV JU, studijní průměr bude do Vaší přihlášky doplněn po konání SZZ.
  
Téma disertační práce:
Uchazeči o studium v doktorském studijním programu si zvolí téma své disertační práce na základě nabídky témat pro daný akademický rok.
Témata disertačních prací pro akademický rok 2017/2018 ke stažení zde.

Rok ukončení (týká se pouze přihlášek do magisterského studia):
Pokud jste ještě neukončili bakalářské studium, vepište měsíc a  rok, kdy plánujete ukončit bakalářské studium.

Lékařské potvrzení:
NE. Fakulta rybářství a ochrany vod JU toto potvrzení NEVYŽADUJE.

Formální nedostatky přihlášky:
Má-li přihláška formální nedostatky, bude vrácena k doplnění. V případě, že formální nedostatky nebudou odstraněny do 19.5.2017, budou takové přihlášky vyřazeny z přijímacího řízení. Správnost údajů uvedených v přihlášce do magisterského studia musí být ověřena (studijní průměr z bakalářského studia razítkem a podpisem studijního oddělení absolvované školy).
 
Nejčastější chyby v přihláškách:
Chybí DATUM a PODPIS uchazeče!
 

 

 Více informací poskytne studijní pracoviště:
 
 Ing. Martina Vorlová (bakalářské a magisterské studium)
 +420 387 774 644, mvorlova@frov.jcu.cz  nebo  studijni@frov.jcu.cz

 Bc. Martina Hospodářská (bakalářské a magisterské studium)
 +420 387 774 646, mhospodarska@frov.jcu.cz 

 Lucie Kačerová (doktorské studium)
 +420 387 774 736, lkacerova@frov.jcu.cz
 

 

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech