Rozvrhy na LS 2019/2020

studium forma obor ročník aktualizováno
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník 16.2.2020
2. ročník 10.2.2020 
3. ročník 10.2.2020 
Rybářství 1. ročník 16.2.2020 
2. ročník 10.2.2020 
3. ročník 16.2.2020 
kombinovaná Rybářství 1. ročník 10.2.2020 
2. ročník 16.2.2020 
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník 16.2.2020
2. ročník 10.2.2020
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník  16.2.2020
2. ročník  10.2.2020
follow-up master combined Fishery and Protection of Waters 1. ročník  10.2.2020

Rozvrhy na ZS 2019/2020

POZOR! Po 2. kole předběžných zápisů a po řádných zápisech došlo k úpravě rozvrhů!
studium forma obor ročník aktualizováno
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník  
2. ročník  
3. ročník  
Rybářství 1. ročník  
2. ročník  
3. ročník  
kombinovaná Rybářství 1. ročník  
2. ročník  
3. ročník 2.10.2019
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník  2.10.2019
2. ročník  2.10.2019
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník  
2. ročník  
follow-up master combined Fishery and Protection of Waters 1. ročník 2.10.2019

Předběžný zápis předmětů na LS a předběžné rozvrhy na LS 2018/2019

POZOR! Po 1. kole předběžných zápisů může dojít k případnému dorozvrhování původně neotevřených předmětů a ke změně rozvrhů!
 
studium forma obor ročník aktualizováno
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník
14.02.2019
2. ročník 14.02.2019
3. ročník 14.02.2019
Rybářství 1. ročník   14.02.2019
2. ročník 14.02.2019
3. ročník 14.02.2019
kombinovaná Rybářství 1. ročník 14.02.2019
2. ročník 14.02.2019
3. ročník 14.02.2019
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník 14.02.2019
2. ročník 14.02.2019
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník 14.02.2019
2. ročník 14.02.2019

 

Vypisování a zadávání BP a DP

Zadávání témat se řídí Rozhodnutím děkana č. 33/2018 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.

Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:
1) do 30.11.2018 zašlou akademičtí pracovníci fakulty, popř. studenti DSP témata závěrečných prací Ing. Plecerové na email: plecerova@frov.jcu.cz .
2) dne 4.12.2018 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce
3) do 11.01.2019 si studenti musí zadat svou práci u některého z vedoucích prací (Postup: přečtěte si Rozhodnutí děkana č. 33/2018 - viz výše. Ze seznamu si vyberte téma a zkontaktujte navrhovatele tématu; s navrhovatelem tématu se dohodněte, zda-li je téma ještě volné a zda-li vás na téma přijme, popř. termín schůzky či další skutečnosti; pokud vás navrhovatel na téma nepřijme, najdete si téma jiné a postup zopakujete.). Po dohodě vedoucího práce a studenta/studentky ohlásí vedoucí práce obsazení tématu Ing. Plecerové emailem se jménem studenta. Počet obsazených míst nesmí přesáhnout určenou kapacitu laboratoře.
4) Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
5) do 25.1.2019 zašlou vyučující elektronicky Ing. Plecerové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
6) do 1.3.2019 studijní pracoviště zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy
7) Zadávací protokol je nedílnou součástí  bakalářské/diplomové práce.
 

Rektorské volno

Vážené kolegyně a kolegové,
 
dne 16.11.2018 je vyhlášené rektorské volno. Více informací zde

Rektorské volno pro všechny studenty

Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje v úterý 9. října 2018 od 13 hodin pro studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů REKTORSKÉ VOLNO u příležitosti slavnostního zahájení akademického roku 2018/2019 - náhled.
 

Imatrikulace studentů 1. ročníků

Ve čtvrtek 11.10.2018 v 9:30 hod. se v budově MEVPISu, Na Valše 207, Vodňany, konají slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků.

 

Rozvrhy na ZS 2018/2019

POZOR! Stále může docházet k drobným změnám v rozvrzích!
 
studium forma obor ročník aktualizováno
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník
01.10.2018
2. ročník  01.10.2018
3. ročník   01.10.2018
Rybářství 1. ročník   01.10.2018 
2. ročník  01.10.2018
3. ročník  04.10.2018
kombinovaná Rybářství 1. ročník  22.10.2018 
2. ročník  25.10.2018 
3. ročník 16.09.2018
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník 16.09.2018 
2. ročník 01.10.2018 
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník 16.09.2018 
2. ročník 01.10.2018 

 

Rozvrhy na LS 2017/2018
studium forma obor ročník aktualizováno
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník 8.2.2018
2. ročník 8.2.2018
3. ročník 8.2.2018
Rybářství 1. ročník 8.2.2018
2. ročník 8.2.2018
3. ročník 8.2.2018
kombinovaná Rybářství 1. ročník 8.2.2018
2. ročník 14.2.2018
3. ročník 8.2.2018
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník 8.2.2018
2. ročník 8.2.2018
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník 8.2.2018
2. ročník 8.2.2018

Vypisování BP a DP na akademický rok 2017/2018

Vážené kolegyně a kolegové,
 
dle rozhodnutí děkana č. 18/2017 si Vám dovoluji připomenout, že do 20.11.2017 musíte zaslat na studijní pracoviště témata závěrečných prací. Studenti tato témata najdou na webu FROV JU od 27.11.2017, a poté se Vám na ně budou hlásit. Vy, až si své studenty vyberete, hlaste je, prosím, přímo na studijní pracoviště - kbartova@frov.jcu.cz, příp. mvorlova@frov.jcu.cz. Ne studenti sami sebe! Poté po Vás budeme požadovat zadávací protokoly, a to do 5.1.2017, abychom témata mohly zpracovat a zadat do STAGu. Zadávací protokol ke stažení zde

Zrušení výuky

Vážené kolegyně a kolegové,
 
dne 5.10.2017 se konají imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia, a proto bude jejich výuka v tento den zrušena.

Rozvrhy na ZS 2017/2018

studium forma obor ročník aktualizováno
bakalářské prezenční Ochrana vod 1. ročník 26.9.2017
2. ročník 26.9.2017
3. ročník 26.9.2017
Rybářství 1. ročník 26.9.2017
2. ročník 26.9.2017
3. ročník 26.9.2017
kombinovaná Rybářství 1. ročník 26.10.2017
2. ročník 26.9.2017
3. ročník 26.9.2017
navazující magisterské prezenční Rybářství a ochrana vod 1. ročník 26.9.2017
2. ročník Aktualizováno 10.10.2017
kombinovaná Rybářství a ochrana vod 1. ročník Aktualizováno 8.10.2017
2. ročník Aktualizováno 8.10.2017

DĚKANSKÉ VOLNO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dne 19. 4. 2017 od 9:30 do 13:00 hod. je v souvislosti se shromážděním akademické obce vyhlášeno děkanské volno. Více informací zde.

DĚKANSKÉ VOLNO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dne 5. 4. 2017 od 13:00 hod. je v souvislosti se shromážděním akademické obce za účelem představení kandidátů na děkana FROV JU vyhlášeno děkanské volno.

Zahájení výuky LS 2016/2017

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi Vám připomenout, že příští týden od 13. 2. 2017 začíná výuka letního semestru 2016/2017. Rozvrhy naleznete v sekci Pro studenty. Jakmile budou měněny, najdete tam i aktualizované verze.

Vypisování BP a DP na akademický rok 2016/2017

Vážené kolegyně a kolegové,
 
dle rozhodnutí děkana č. 15/2016 si Vám dovoluji připomenout, že do 11.11.2016 musíte zaslat na studijní pracoviště témata závěrečných prací. Studenti tato témata najdou na webu FROV JU od 18.11.2016, a poté se Vám na ně budou hlásit. Vy, až si své studenty vyberete, hlaste je, prosím, přímo na studijní. Ne studenti sami sebe! Poté po Vás budeme požadovat zadávací protokoly, abychom témata mohly zpracovat a zadat do STAGu.
Zadávací protokol ke stažení zde

Zahájení výuky ZS 2016/2017

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi Vám připomenout, že příští týden od 3.10.2016 začíná výuka zimního semestru 2016/2017. Rozvrhy naleznete v sekci Pro studenty. Jakmile budou měněny, najdete tam i aktualizované verze.

POSUDKY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
 
od pátku 6.5.2016 jsou k dispozici nové posudky pro bakalářské a diplomové práce. K dispozici jsou buď na www.frov.jcu.cz/posudky nebo přímo v levém menu - záložka Posudky VŠKP. Posudky vyplněné ve všech kolonkách, vytištěné a podepsané zasílejte na studijní pracoviště nejpozději do pátku 27.5.2016. Posudky vyplňujte dle popsaného manuálu.
 
V případě nejasností kontaktujte studijní pracoviště.

REKTORSKÉ VOLNO

V souvislosti s představováním kandidátů na rektora je na 1.3.2016 vyhlášeno od 13 hodin rektorské volno. Dopolední výuka probíhá beze změn. Více informací zde.
STUDIJNÍ PRACOVIŠTĚ BUDE UZAVŘENO.

ROZVRHY na LS

PREZENČNÍ FORMA STUDIA:
bakalářské studium, prezenční forma, 1. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
bakalářské studium, prezenční forma, 2. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
bakalářské studium, prezenční forma, 3. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
 
bakalářské studium, prezenční forma, 1. ročník OCHRANA VOD: rozvrh
bakalářské studium, prezenční forma, 2. ročník OCHRANA VOD: rozvrh
bakalářské studium, prezenční forma, 3. ročník OCHRANA VOD: rozvrh
 
navaz. mag. studium, prezenční forma, 1. ročník RYBÁŘSTVÍ A OCHRANA VOD: rozvrh
navaz. mag. studium, prezenční forma, 2. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
 
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA:
bakalářské studium, kombinovaná forma, 1. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
bakalářské studium, kombinovaná forma, 2. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
bakalářské studium, kombinovaná forma, 3. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
 
navaz. magist. studium, kombinovaná forma, 1. ročník RYBÁŘSTVÍ A OCHRANA VOD: rozvrh
navaz. magist. studium, kombinovaná forma, 2. ročník RYBÁŘSTVÍ: rozvrh
 
 
 

Zadávání bakalářských a diplomových prací na akademický rok 2015/2016

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
dne 21.10.2015 vešlo v platnost nové Rozhodnutí děkana č.30/2015 o Vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací. Prosím svá témata zasílejte na můj email mvorlova@frov.jcu.cz.
MV. 2.11.2015
 
 
 
Blokování učeben na zkoušky a zápočty v českobudějovické budově ZR
 
Označení učeben v českobudějovické budově FROV JU, Na Sádkách 1780 (budova nese označení "ZR").

                 Zkratka budovy: ZR
 Patro Označení místnosti Typ místnosti Kapacita učebny (počet míst)
1. patro R1 učebna 56 míst
R2 učebna 28 míst
R3 učebna 28 míst
2. patro R4 zasedací místnost/učebna 26 míst
R5 chemická učebna 16 míst
R6 biologická učebna 16 míst
Přístup do učeben R5 a R6 mají pouze někteří vyučující! Nepoužívejte tyto učebny ke zkouškám a zápočtům.
Pl., 06.01.2015